FoU-økning å spore i næringslivet

Foreløpige tall viser at næringslivet i 2005 brukte om lag 13,3 milliarder kroner på egen forskning og utvikling (FoU). Sammenlignet med 2004 betyr dette en økning på 3 prosent.

Publisert

I samme periode er også antall utførte FoU-årsverk økt med 4 prosent. Samlet utgjorde de 14 600 årsverk i fjor, viser foreløpige tall fra FoU-statstikken Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer.

SSB opplyser at mer detaljerte tall publiseres i desember.

De foreløpige tallene, i hovedsak basert på oppgaver fra landets største FoU-foretak, viser at de med minst 50 ansatte brukte 9,9 milliarder kroner og 10 500 årsverk på egen forskning og utvikling i fjor.

Foretak med 10-49 ansatte sto for 3,4 milliarder innen FoU, og utførte til sammen 4 100 FoU-årsverk.

For å komme frem til disse tallene, er veksten i utvalget av FoU-foretak (sammen med anslag for 2005 som er gitt i 2004-undersøkelsen) blitt benyttet, opplyser SSB.

Mål om 3 prosent i 2010

Norge har, i likhet med EU, et mål om at den totale innsatsen innen forskning og utvikling skal være på tre prosent av BNP i 2010. Veien dit synes fortsatt lang.

I 2004 kom vi ikke noe nærmere målsettingen, snarere tvert imot.

Totalt var forskningsinnsatsen i 2004 (både privat og offentlig) en mindre andel av BNP enn i 2003, rapporterte forskning.no i artikkelen Nedgang for forskning i næringslivet 8. februar 2006.

Da den påtroppende Stoltenberg-regjeringen la frem tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet torsdag 10. november i fjor, var ikke administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd bare tilfreds med utviklingen:

- Det av stor betydning at vi får en forutsigbarhet i bevilgningene til forskning. Denne forutsigbarheten er nå svekket. Regjeringen sier den vil stå fritt til å gjøre prioriteringer i 2007. De skaper en større usikkerhet rundt opptrappingen, og målet om tre prosent av BNP til forskningen i 2010.

Bakgrunnen for uttalelsene var at Stoltenberg-regjeringen besluttet å kutte i pengemengden som i 2007 settes inn i Fondet for forskning og nyskapning.