Regjeringens forslag til statsbudjett er på 243 sider. I tillegg kommer nasjonalbudsjettet på 187 sider og et dokument med oversikt over alle skatter og avgifter som er på 354 sider. (Foto: Heiko Junge, NTB scanpix)
Regjeringens forslag til statsbudjett er på 243 sider. I tillegg kommer nasjonalbudsjettet på 187 sider og et dokument med oversikt over alle skatter og avgifter som er på 354 sider. (Foto: Heiko Junge, NTB scanpix)

Forskningsbudsjettet i tall – fra 0,25 til 34 milliarder

Det er ingen tvil om at regjeringen satser på forskning. Ordet forekommer 182 ganger i årets statsbudsjett, mot 177 i fjor og bare 168 i 2015.

Totalt er det mer enn 66 000 siffer i «Prop. 1 S (2016 –2017)», bedre kjent som Statsbudsjettet. Her har vi samlet noen av de som har med forskning å gjøre:

0,25 måneder mer i utbetalt støtte til heltidsstudenter i høyere utdanning og fagskole våren 2017. Én uke, altså. Det er NTNU-rektor Gunnar Bovim glad for: – Vi vil ha heltidsstudenter, og dette er et godt skritt på veien, sier han i en pressemelding.

0,4 prosent er nedgangen i posten «07.70 Forskning» i Kunnskapsdepartementets budsjett sammenlignet med budsjettet som til slutt ble vedtatt i 2016.

1,05 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) i 2017 vil ifølge regjeringen utgjøres av bevilgninger til forskning og utvikling.

5,7 prosent øker summen alle departementene til sammen bevilger til forskning og utvikling. (Se også 34,5 milliarder)

24,8 prosent er økningen i posten «Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling» hos Landbruks- og matdepartementet. Fra 670,5 millioner i 2017 til 836,9 millioner i 2017.

35,4 prosent øker utgiftene til administrasjon i Kunnskapsdepartementet.

120 nye rekrutteringsstillinger. Dette er stipendiat- og postdok-stillinger som skal gjøre flere kvalifiserte til å søke faste forskerstillinger. Universitetet i Bergen får seks av disse, og rektor Dag Rune Olsen er ikke helt fornøyd: – Jeg skulle gjerne ha sett at vi hadde fått flere, sier han til På Høyden.

182 ganger forekommer bokstavkombinasjonen «forskning» i det 243 sider lange dokumentet fra Finansdepartementet. Det er en økning på 5 (2,8 prosent) fra 177 «forskning» i Statsbudsjettet 2016». I 2015 var tallet 168.

1057 kroner må en privatist i 2017 betale for å gå opp til eksamen dersom hun ikke har prøvd seg i faget tidligere. Summen øker til 2115 kroner ved forbedringsprøver. I år koster det henholdsvis 1029 og 2058 kroner.

13,8 millioner vil Finansdepartementet bruke på «forskning på og allmennopplysning om finansmarkedet».

42 millioner kroner skal gå til tilskudd til forskning på tiltak for å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

52 millioner kroner skal sørge for 270 nye studieplasser på Sør- og Vestlandet.

100 millioner kroner ekstra, sa lekkasjene på forhånd, til oppfinnelser som kan gi billigere og mer klimavennlig oljeproduksjon. Og 100 millioner ble det.

100 millioner kroner er satt av til å bygge et nytt kystgående forskningsfartøy og oppgradere eksisterende fartøy. – Vi er ute i felt og overvåker og kartlegger store deler av året, og her blir et nytt kystfartøy et viktig bidrag, sier direktør Sissel Rogne ved Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

236 millioner er anslaget på hvor mye som kommer inn i statskassa gjennom fiskeriforskningsavgiften.

252 millioner kroner håper regjeringen at skal bidra til å implementere nye, femårige grunnskolelærerutdanninger på mastergradsnivå fra 2017. Dette skal innebære en økning i 2017 på 150 millioner kroner.

265 millioner kroner er summen Kunnskapsdepartementet setter av til administrasjon i Norges forskningsråd.

300 millioner kroner mindre til forskningsutstyr fra Forskningsrådet. Grunnen er at pengene står ubrukt på konto. – Jeg oppfatter det som en ren teknikalitet, sier direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

34,5 milliarder kroner utgjør summen av alle departementenes bevilgninger til forskning og utvikling. Kunnskapsdepartementet har ikke overraskende mest med sine 16 milliarder. Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har begge opp mot 5 milliarder. Minst har Justis- og beredskapsdepartementet (112 millioner), Finansdepartementet (144 millioner) og Barne- og likestillingsdepartementet (157 millioner).

Powered by Labrador CMS