Avgjørelse om veterinærhøgskolen utsatt

Regjeringen har nok en gang utsatt beslutningen om framtidig organisering og lokalisering av Norges veterinærhøgskole, men de vil legge fram en avklaring i løpet av høsten.

Publisert
"Lars Moe, rektor ved Norges veterinærhøgskole, er skuffet over regjeringens utsettelse."
"Lars Moe, rektor ved Norges veterinærhøgskole, er skuffet over regjeringens utsettelse."

- Nå må Regjeringen beslutte! Saken er utredet til fulle. Dette er både overraskende og alvorlig, sier rektor Lars Moe ved Norges veterinærhøgskole i en sak publisert på skolens nettsider.

Bakgrunnen for saken er et sterkt moderniseringsbehov for deler av høgskolens bygninger. Saken har vært gjenstand for diskusjon og utredningsarbeid i snart 20 år.

Hovedalternativene har i den siste fasen stått mellom fortsatt lokalisering i Oslo og sammenslåing med Universitetet i Oslo, som har vært høgskolens ønske, eller flytting til Ås og sammenslåing med Universitetet for miljø- og biovitenskap, skriver instituttet.

- Vi håper Regjeringen står ved sine ord om at det vil komme en beslutning i løpet av kort tid. En utsettelse vil være svært alvorlig for vår virksomhet, sier Lars Moe.

- Det vil da ta mange år før vi får modernisert bygningene våre. Dette vil være kritisk for klinikkvirksomheten og smittesituasjonen ved høgskolen, og en stor belastning for arbeidsmiljøet.