Lemensvikt på Grønland

Færre lemen på den nordøstlige delen av Grønland kan føre til at hele økosystemet endres.

Danske forskere melder at den vanlige syklusen med lemenår har blitt endret siden 2000.

Det har vært unormalt lite lemen å se. Dette går hardt ut over arter som røyskatt og snøugle, som har spesialisert seg på lemen.

Også rovdyr og rovfugler med en mer variert diett, som fjellrev og fjelljo, blir påvirket.

Lemen på Grønland er avhengig av et snødekke gjennom en lang vinter for å få fram unger. Årsaken til nedgangen i antall lemen kan være redusert snødekke gjennom året. (forskning.no/AR)