Bakgrunn: Status for norske amfibier

Alle artene er på tilbakegang, men mest utsatt er damfrosk og storsalamander. Noen gode nyheter finnes også.

Artsdatabanken ble offisielt åpnet den 10. mai i år, og ny, oppdatert rødliste ventes i overgangen 2006/2007. Foreløpig får vi nøye oss med det vår fremste amfibieforsker, Dag Dolmen, kan fortelle, når vi skal gi status for norske amfibier.

Buttsnutet frosk

Buttsnutet frosk - ofte kalt vanlig frosk - er fortsatt vanlig, men går tilbake som følge av sur nedbør og drenering av våtmark.

Den finnes over hele landet, bortsett fra på høyfjellet over 1 200 meter.

Spissnutet frosk

Det har vist seg at spissnutet frosk er mer utbredt enn vi trodde for ti år siden. Den er relativt vanlig i Østfold og i de sørlige delene av Hedmark, med en utbredelse der omtrent som buttsnutet frosk.

I den andre delen av dens utbredelsesområde - langs kysten nedover mot Sørlandet - er den derimot veldig sjelden og på tilbakegang.

Damfrosk

"Foto: Dag Dolmen"
"Foto: Dag Dolmen"

Damfrosken er truet med utryddelse og finnes kun i tre dammer i Aust-Agder. Det finnes bare cirka 30 formeringsdyktige individer, og arten er svært truet.

Padde

Også padda er vanlig i Norge, vanligere enn vi tidligere har trodd. Den finnes på Østlandet og langs kysten nord til øyene utenfor Mo i Rana.

Paddene har en fordel ved at de kan gyte der det finnes fisk. Rumpetrollene deres er nemlig giftige.

Uforklarlig paddedød kan imidlertid vise seg å være et problem i fremtiden.

Småsalamander

Vi har oppdaget såpass mange nye småsalamanderlokaliteter de siste årene at Dolmen mener arten kan justeres ned et hakk på rødlista; fra «sårbar» til «hensynskrevende».

Den finnes på Østlandet, rundt kysten til Stavanger og i Midt-Norge. Bestanden har gått klart tilbake de siste årene, men utgangspunktet var altså bedre enn vi trodde.

Storsalamander

Storsalamanderen lever i mer begrensede områder på Østlandet, rundt Bergen og Trondheim. Den er fortsatt truet, til tross for at det er funnet noen nye lokaliteter rundt Oslo - og til tross for fredningen av det Dolmen kaller «verdens beste storsalamanderområde» mellom Bergen og Haugesund.

Powered by Labrador CMS