Det store navnevalget

- En forsker står i praksis fritt til å velge navnet en ny art skal bære, sier forsker Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning.

Publisert

Det er ofte nærliggende at forskeren bruker adjektiver som beskriver arten når navnet skal velges.

Men siden en del forskere beskriver veldig mange arter, og en god del av dem kan være svært like av utseende, må fantasien tas i bruk.

- Da velger man kanskje navnet på den som har funnet arten eller forskere som har jobbet mye med den aktuelle organismegruppen.

- Det hender også at man oppkaller arter etter venner og familie, sier Ødegaard (bildet), som på spørsmål fra forskning.no velvillig har bidratt med eksempler på biller med kjendisnavn.

Sjeldnere foreteelse

Selv om det finnes nok å velge blant, er det en sjeldnere foreteelse at politikere, kjendiser, musikere og skuespillere får arter oppkalt etter seg.

- Ser vi på alle verdens arter som er beskrevet, kan ikke listen over kjente personer som har gitt navn til arter sies å være spesielt lang. Og tar vi for oss biller isolert, blir listen mye, mye kortere, sier Ødegaard, som legger til:

- Å velge navnet til en kjent person når en art skal døpes, kan jo si noe om forskeren har humoristisk sans og hva man er opptatt av. Enten det dreier seg om skuespillere, eller politikere - på godt og vondt, sier han.