Borneos leopard er egen art

Nå har forskere erklært at leopardene på øyene Borneo og Sumatra faktisk er en egen art.

"Leoparden på Borneo (neofelis diardi). Dette bildet er tatt på den indonesiske delen av øya. Foto: WWF-Canon/Alain Compost."
"Leoparden på Borneo (neofelis diardi). Dette bildet er tatt på den indonesiske delen av øya. Foto: WWF-Canon/Alain Compost."
Tidligere har man antatt at disse treleopardene, det største rovdyret på Borneo, tilhørte samme art som de som lever på fastlandet i Sørøst-Asia.

Men nå viser analyser av genene til Borneo-leoparden (neofelis diardi) at ulikhetene mellom treleopardene på øya og “kollegene” på fastlandet er sammenlignbare med forskjellene mellom andre store kattedyrarter som løver, tigre og jaguarer.

Det opplyser Verdens naturfond (WWF) i Storbritannia i et presseskriv. Forskerne tror treleoparden, som også er blitt kalt malaysisk treleopard, skilte seg fra populasjonen på fastlandet i Sørøst-Asia for rundt 1,4 millioner år siden.

Den nyerklærte arten er jevnt over mørkere enn sine slektninger på fastlandet. Leoparden på de to øyene har dessuten små skyggeaktige markeringer, mange distinkte flekker inni disse markeringene, en gråere pels og en dobbel stripe på ryggen.

Støttes av andre undersøkelser

- De genetiske undersøkelsene peker helt tydelig mot at Borneo-treleoparden bør betraktes som en egen art. DNA-testene har fremhevet rundt 40 forskjeller på det to artene, opplyser lege Stephen O’ Brien.

O’ Brien leder Laboratory of Genomic Diversity ved National Cancer Institute i USA, som har utført undersøkelsene av leopardgenene.

Funnene støttes av annen forskning på geografisk variasjon, i hovedsak basert på pelsmønstre og fargen på skinn som finnes på museer og andre samlinger.

- Helt fra vi begynte å sammenligne skinnet og pelsen til fastlandstreleoparden, og treleoparden på Borneo, ble det klart at vi sammenlignet to forskjellige arter, uttaler Andrew Kitchener, ved avdeling for naturvitenskap ved National Museums Scotland.

- Det er utrolig at ingen har oppdaget disse forskjellene tidligere, mener han.

Nylig påvist minst 52 andre arter

Borneo er verdens tredje største øy. Den største delen er indonesisk, mens Malaysia rår over tre provinser i nord, der også sultanatet Brunei ligger inneklemt. Øya Sumatra, der det også finnes leoparder av den nye arten, ligger for øvrig vest for Borneo, og tilhører Indonesia.

Nyheten kommer bare få måneder etter WWFs rapport som fortalte at forskere bare det siste året har påvist minst 52 nye arter av dyr og planter på Borneo.

- Hvem sa at en leopards flekker aldri kan forandres? I over 100 år har vi sett på dette dyret, og ikke forstått at det er unikt. Det faktum at Borneos øverste rovdyr nå betraktes som en egen art, bare forsterker viktigheten av å bevare hjertet av Borneo, sier Stuart Chapman, internasjonal koordinator for WWFs Heart of Borneo-program.

Fjell og regnskog

Det såkalte Heart of Borneo er den siste store skog som treleopardene på Borneo lever i - et fjellendt område på 220 000 kvadratmeter, rundt fem ganger størrelsen av Sveits, dekket med ekvatorialsk regnskog midt på øya.

På Borneo lever det anslagsvis ett sted mellom 5 000-11 000 leoparder. På Sumatra skal antall individer ligge st sted mellom 3 000-7 000, ifølge et presseskriv fra WWF i Storbritannia.

Begge steder kreves ytterligere undersøkelser for å skaffe til veie mer presise data om treleopardpopulasjonen.

Powered by Labrador CMS