Studien viser at de naturlige klimavariasjonene står for to tredjedeler av Saharas vekst, mens menneskeskapte klimaendringer er ansvarlig for resten.  (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)
Studien viser at de naturlige klimavariasjonene står for to tredjedeler av Saharas vekst, mens menneskeskapte klimaendringer er ansvarlig for resten.  (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Sahara-ørkenen er blitt større

Har vokst med 10 prosent de siste 100 årene.

Naturlige klimasykluser og menneskeskapte klimaendringer har ført til at Sahara-ørkenen har vokst med 10 prosent siden år 1920, ifølge ny forskning.

– Resultatene våre gjelder Sahara, men de har sannsynligvis implikasjoner for resten av verdens ørkener, sier Sumant Nigam, professor ved University of Maryland og hovedforskeren bak studien, i en pressemelding.

Sahara kryper sørover

Ved å se på hvor regnet har falt i Afrika fra 1920 til 2013, kommer forskerne frem til at Sahara-ørkenen har vokst seg 10 prosent større på knapt 100 år. Studien viser at de naturlige klimavariasjonene står for to tredjedeler av denne veksten, mens menneskeskapte klimaendringer er ansvarlig for resten. 

For at forskerne skal se på et område som en del av ørkenen, må det falle mindre enn 100 millimeter nedbør i løpet av et år. I Norge kan vi oppleve at det regner eller snør mer enn det på én eneste dag. Den norske døgnrekorden for nedbør er på 229,6 millimeter og ble målt på Indre Matre i november 1940, ifølge yr.no.

Millioner av mennesker kan bli påvirket

Tanken om at Sahara blir større er ikke ny. Forskere, politikere og naturvernere har vært bekymret for ørkenspredning i flere tiår. 

Når en ørken sprer seg, går dyrkbar jord og dyreliv tapt. Desto tørrere et sted er, desto vanskeligere er det å leve der. Det kan både skje naturlig, ved at en ørken vokser ut over sine bredder, og gjennom at et landområde blir dårlig skjøttet. Hvis trær og busker blir hogd ned ukritisk, og matjorda blir dyrket på en dårlig måte, kan det bli så tørt at det ikke lenger er mulig å bo i området. 

FN frykter at ørkenspredning vil tvinge 50 millioner mennesker til å forlate hjemmene sine i løpet av de neste ti årene. 

- Tsjadsjøen er et tydelig tegn

Måten Sahara vokser på varierer fra år til år, ifølge forskerne. Den generelle trenden er at ørkenen beveger seg sørover, inn i Sahel. Sahel er et overgangsområde som skiller Sahara-ørkenen fra savannene. Etter hvert som Sahara vokser, har Sahel blitt mindre. Det kan få alvorlige konsekvenser for menneskene og dyrene som bor der. Sahel har vært rammet av en sultkatastrofe i mange år, både på grunn av tørke, krig og konflikt.

Forskerne mener at krympingen av Tsjadsjøen, som én gang var verdens fjerde største innsjø, er et klart tegn på denne spredningen. 

– Tsjadsjøen er i området hvor Sahara har krypt sørover. Og innsjøen tørker ut. Dette er et tydelig tegn på at det reduserte regnfallet ikke bare gir utslag lokalt, men over hele regionen, sier Nigam. 

Han og de andre forskerne frykter at ørkenspredningen, de varme sommerne og de stadig tørrere regnsesongene i området kan bli svært ødeleggende for hele det afrikanske kontinentet. 

Referanse:

Natalie Thomas og Sumant Nigam. «20th-Century Climate Change over Africa: Seasonal Hydroclimate Trends and Sahara Desert Expansion». Journal of Climate, mars 2018. doi: 10.1175/JCLI-D-17-0187.1

Powered by Labrador CMS