Klimakartet ClimateEx (Climate Explorer) kan vise steder med samme klima eller hvordan klimaet endrer seg – i fortid, nåtid og nær framtid. Du kan også se hvordan temperatur varierer gjennom året for hvert enkelt sted ved å klikke på kartet. (Bilde: Fra nettsiden ClimateEx, Tomasz Stepinski/ClimateEx)
Klimakartet ClimateEx (Climate Explorer) kan vise steder med samme klima eller hvordan klimaet endrer seg – i fortid, nåtid og nær framtid. Du kan også se hvordan temperatur varierer gjennom året for hvert enkelt sted ved å klikke på kartet. (Bilde: Fra nettsiden ClimateEx, Tomasz Stepinski/ClimateEx)

Se klimaendringer på verdenskartet

Nytt nettsted lar deg sammenligne klima fra sted til sted i fortid, nåtid og framtid.

Klikk et sted i Norge og se hvordan nedbør og temperatur svinger gjennom året. Eller – klikk hvor du vil i verden og sammenlign klimaet to forskjellige steder i tid og rom.

Slik kan klimakartet ClimateExplorer for eksempel vise deg at klimaet på Vestlandet ligner på klimaet i Skottland og langs vestkysten av USA og Canada – og delvis sydøstsnippen av Grønland.

Du kan også sammenligne nåtid med 6000 år gammel fortid – og nær framtid, år 2070.

For opplæring – og kanskje varsling

ClimateExplorer er først og fremst laget for allmenn bruk og utdanning, skriver forskerne Tomasz Stepinski og Pawel Netzel i en artikkel i tidsskriftet Bulletin of the American Meteorological Society.

ClimateEx kan brukes for å se hvor klimaet trolig vil forandre seg mest i framtida. På den måten kan kartet også varsle områder hvor ekstremvær blir vanligere, ifølge en nyhetsmelding fra University of Cincinnati, der forskerne arbeider.

Kartet viser klimaendringer fargekodet som en kombinasjon av temperatur og nedbør. Du kan også få opp kurver for temperatur og nedbør gjennom årstidene for hvert enkelt sted du har klikket på.

  • forskning.no har laget en interaktiv tidslinje som viser deg Jordas klima gjennom de siste 650 millioner år – se Jordas klimahistorie.

Åpne klimadata

Forskerne har brukt data fra den offentlige databasen WorldClim for å lage kartet.

WorldClim inneholder data fra 50 000 meteorologiske stasjoner, samlet inn over et halvt århundre. De er lagt ut for fri bruk etter initiativ fra forskere i matsikkerhetsorganisasjonen Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR).

WorldClim inneholder også opplysninger om klima for 6000 år siden – varmeperioden Holocen etter siste istid. Da startet jordbruksrevolusjonen med de første sivilisasjoner i Midtøsten.

Opplysningene om klima i 2070 er basert på klimamodeller, også de tilgjengelige i WorldClim.

Referanse og lenker:

ClimateExplorer

Pawel Netzel og Tomasz Stepinski: Climate Similarity Search - GeoWeb Tool for Exploring Climate Variability, Bulletin of the American Meteorological Society, sammendrag  eller early online release (pdf)

WorldClim – nettside med åpent tilgjengelige klimadata

Sharing data wasn’t cool, but neither were we – how WorldClim changed my life – blogg på nettsidene til International Center for Tropical Agriculture der en av forskerne bak WorldClim forteller om hvordan databasen ble til.

Powered by Labrador CMS