Den totale avfallsmengden i Norge har gått ned i 2020.
Den totale avfallsmengden i Norge har gått ned i 2020.

Mindre avfall i 2020

De totale avfallsmengdene var på 11,6 millioner tonn i 2020, ned 5 prosent sammenlignet med året før, viser tall fra SSB.

Hovedårsaken er stor nedgang fra tjenesteytende næringer, viser Avfallsregnskapet fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Gjenvinningen avtar imidlertid noe. I 2020 var gjenvinningen av ordinært avfall levert til materialgjenvinning, deponering, energigjenvinning eller lignende på 69 prosent, en nedgang fra 71 prosent i 2019.

Mengden avfall til materialgjenvinning utgjorde 4,3 millioner tonn i 2020, mens avfall til forbrenning lå på 3,1 millioner tonn.

Bygge- og anleggsnæringen har siden 2014 vært næringen som produserer mest avfall. Det var tilfelle også i 2020, og avfallsmengden økte da med 4 prosent fra 2019.

Mengden avfall fra husholdningene er nest størst og økte også med 4 prosent.

Den største endringen i avfallsmengder er å finne hos de tjenesteytende næringene, hvor avfallsmengden redusert med 30 prosent i 2020.

– De tjenesteytende næringene er nok de næringene som er mest utsatt for konsekvensene av koronanedstengningene i 2020, skriver SSB.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS