Statsminister Boris Johnson under en pressekonferanse i London om nye virustiltak mandag.
Statsminister Boris Johnson under en pressekonferanse i London om nye virustiltak mandag.

Dyster analyse bak skjerpede britiske tiltak

Strategien som Storbritannia har brukt i møte med virusutbruddet, kan medføre opptil 250 000 dødsfall i landet, mener forskere. Det har ført til kursendring.

Publisert

Storbritannias statsminister Boris Johnson kunngjorde mandag en rekke skjerpede tiltak for å stanse smittespredning. Han ba alle som kan, om å jobbe hjemmefra og holde seg unna puber og restauranter. I husholdninger der noen hoster eller har feber, blir alle oppfordret til å holde seg hjemme i 14 dager.

Strenge tiltak for de mest sårbare ble også skissert – folk i med underliggende sykdom eller personer i særlige risikogrupper bør skjermes i tolv uker, sa den britiske statsministeren. Han nevnte også folk over 70 og gravide som særlig utsatt, men det er uklart om rådet om skjerming i tre måneder også gjelder disse.

En studie publisert 16. mars ligger bak den britiske innskjerpelsen, skriver Reuters. Den er gjennomført av Imperial College i London under ledelse av professor Neil Ferguson.

Studien konkluderer med at uten tiltak, ville epidemien ha ført til 510 000 dødsfall i Storbritannia og 2,2 millioner i USA.

Britenes tidligere plan om å kontrollere viruset ved å isolere mulig smittede hjemme, men uten ytterligere restriksjoner for befolkningen, ville resultert i anslagsvis 250 000 dødsfall, mener de britiske forskerne.

– Tilnærmingen vil sannsynligvis resultere i hundretusenvis av dødsfall og helsevesenet, særlig intensivavdelingene, vil bli voldsomt overbelastet, heter det. Forskerne mener en svært streng tilnærming med innføring av inngripende tiltak er det beste.

Ifølge en artikkel i BBC som også omtaler rapporten, håper forskerne at strengere tiltak vil kunne begrense antall dødsfall til noen tusen eller titusener.

Artikkelen er oppdatert 17.03.20 kl 12:50.