Det viser seg at det i visse områder i Danmark i gjennomsnitt er 18 prosent høyere risiko for å utvikle sklerose enn andre steder i landet. (Foto: Shutterstock, NTB Scanpix)
Det viser seg at det i visse områder i Danmark i gjennomsnitt er 18 prosent høyere risiko for å utvikle sklerose enn andre steder i landet. (Foto: Shutterstock, NTB Scanpix)

Studie viser at hvor du bor påvirker faren for å utvikle MS

Postnummeret avslører om danskene bor i et område med økt fare for å utvikle multippel sklerose (MS). Dette viser en kartlegging fra det danske folkehelseinstituttet.

Publisert

Forskere har for første gang undersøkt hvor i Danmark personer med MS er født eller oppvokst. Og det viser seg at personer som er født i byer som Aarhus, Favrskog og Randers har en større fare for å utvikle sykdommen.

Til gjengjeld er det mindre risiko for dem som er født eller oppvokst i København og omegn, samt Lolland, Juelsminde og nord for Aalborg.

Formålet med undersøkelsen har vært å prøve ut en teori om at barn tidlig i livet eksponeres for noe som senere i livet øker risikoen, sier postdoktor Kristine Bihrmann ved det danske folkehelseinstituttet.

18 prosent høyere

Det viser seg at det i visse områder i Danmark i gjennomsnitt er 18 prosent høyere risiko for å utvikle MS enn andre steder i landet.

– Vår studie sier ikke direkte noe om hva som kan være årsaken til at personer fra disse områdene lever med en større risiko. Men resultatene tyder på at det er noen miljømessige påvirkninger. Det kan være alt fra livsstil og forurensning. Helt konkret kan det være drikkevannet i det området personen er født, sier Bihrmann.

I de områdene der det er færre MS-rammede enn ellers i befolkningen, er det i snitt 15 prosent lavere risiko for å få MS.

Prosjektet er et samarbeid mellom flere organisasjoner og delvis finansiert av Skleroseforeningen. Direktør Klaus Høm sier resultatene er tankevekkende.

– Det er ytterligere en brikke i puslespillet som vi må få lagt for å finne ut hva MS skyldes. Vi vet at arv og miljø spiller inn, men akkurat hva som utløser sykdommen, vet vi stadig altfor lite om, sier Høm.

Omfattende kartlegging

Folkehelseinstituttet har brukt data om 13 000 personer som fikk sine første symptomer i perioden 1971–2013. Deretter har forskerne koblet disse opplysningene til adresser der personene ble født, og igjen hvor de bodde da de var 15 år.

Samtidig har man hatt en kontrollgruppe med danske uten MS, der fødested og oppvekstadresse også har vært kjent.

Finn Selleberg, forsker ved Dansk Multipel Sklerose Center på Rikshospitalet, hadde håpet at studiens konklusjoner hadde vær mer entydige.

– For det store spørsmålet er stadig om de relativt små endringene i forekomsten av MS er tilfeldigheter, eller om det faktisk er noe i de områdene som øker risikoen, sier Selleberg.

Forskeren mener det nå er en oppgave å se om det er noe som forener alle de områdene der det er funnet økt fare for å utvikle MS.

Fakta om MS i Danmark

Danmark har en av de høyeste forekomster av multippel sklurose i verden.

16 000 dansker lever med sykdommen. Hvert år rammes nye 650 personer.

Sykdommen slår ofte ut i 20-40-årsalderen, og det er særlig kvinner som rammes.

MS er en kronisk sykdom som angriper sentralnervesystemet, det vil si hjernen og ryggmargen.

Symptomene kan være synsproblemer, nedsatt muskelkraft eller lammelser. MS kan også gi konsentrasjons- og hukommelsesbesvær.

Den nøyaktige årsaken til sklerose kjennes ikke. Arv spiller trolig en mindre rolle. Infeksjoner, røyking og mangel på D-vitaminer er satt i forbindelse med utvikling av MS .

MS kan ikke helbredes, men sykdomsforløpet kan påvirkes og bremses. Symptomene kan dempes.