Antall tidlige dødsfall av ikke-smittsomme sykdommer er redusert

Norge har som mål å redusere tidlige dødsfall av ikke-smittsomme sykdommer med 25 prosent innen 2025. Målet er allerede nådd, ifølge Folkehelseinstituttet.

Publisert

Sykdommene som inngår i dette målet, er hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og kols. Med tidlige dødsfall menes dødsfall før fylte 70 år, opplyser Folkehelseinstituttet.

En gjennomgang av tallene fra Dødsårsaksregisteret viser at målet for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer var nådd ved årsskiftet 2018–2019. Det er særlig nedgangen i kreftsykdommer og hjerte- og karsykdommer som bidrar til resultatet.

I 2010 døde 6008 personer av slike sykdommer før de var 70 år. Tallet var redusert til 5102 dødsfall i 2018.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt målet som Norge sluttet seg til for perioden 2010 til 2025.