Sollys reduserer risikoen for koronarelaterte dødsfall, ifølge britisk forskning. Bildet er ra parken Vauban i Lille i Frankrike i forrige uke der politi patruljerte blant folk som nøt vårsolen.
Sollys reduserer risikoen for koronarelaterte dødsfall, ifølge britisk forskning. Bildet er ra parken Vauban i Lille i Frankrike i forrige uke der politi patruljerte blant folk som nøt vårsolen.

Sollys kan forklare sprik i koronadødsfall

Færre koronarelaterte dødsfall er registrert i områder der det er mer sollys, viser britisk forskning basert på tall fra Storbritannia, Italia og USA.

– Større eksponering for ultrafiolett stråling (UV) knyttes til lavere covid-19-dødelighet, heter det i studien som er publisert i British Journal of Dermatology.

Forskere ved University of Edinburgh har sammenlignet koronarelaterte dødsfall i USA for perioden fra januar til april i fjor, med UV-nivåer i nesten 2500 amerikanske fylker. Deretter har forskerne kopiert metoden og gjort det samme for Storbritannia og Italia.

– Slående

De tre landene har noen av verdens høyeste koronarelaterte dødstall, både absolutte tall og målt per innbygger, men dødeligheten falt betydelig gjennom sommeren.

I Asia og Afrika er det meldt om relativt lave dødstall per innbygger gjennom hele pandemien.

– Forholdet mellom covid-19-dødelighet, årstid og breddegrad er ganske slående. Her kan vi presentere en alternativ forklaring på dette fenomenet, skriver medforfatter Chris Dibben.

Ikke vitamin D-relatert

Forskerne opplyser at de har tatt høyde for og kontrollert for mulig påvirkning av vitamin D, som i flere studier er blitt nevnt som en bremsefaktor for covid-19. Vitaminet er blitt kalt «solskinnsvitaminet» på grunn av kroppens evne til å produsere vitaminet når man utsettes for sollys.

– Soleksponering kan redusere covid-19-dødstall uavhengig av vitamin D, skriver forskerne.

Andre nylige funn har lagt vekt på en teori om at sannsynligheten for å få koronasmitte minskes i takt med at man tilbringer mer tid utendørs.

Irske helsemyndigheter opplyste mandag at bare 0,1 prosent av landets koronatilfeller kan kobles til utendørsaktiviteter.

Powered by Labrador CMS