Pasienter med covid-19 i blodet kan bli kvitt viruset ved å få blodplasma fra folk som er blitt friske etter å ha hatt sykdommen, viser tidlige resultater fra en studie ved Karolinska Institutet. Her er ampuller fylt med blod fra donorer som er blitt friske fra covid-19 i New York.
Pasienter med covid-19 i blodet kan bli kvitt viruset ved å få blodplasma fra folk som er blitt friske etter å ha hatt sykdommen, viser tidlige resultater fra en studie ved Karolinska Institutet. Her er ampuller fylt med blod fra donorer som er blitt friske fra covid-19 i New York.

Koronaviruset: Lovende resultater i svensk blodplasmastudie

Pasienter med covid-19 i blodet kan bli kvitt viruset ved å få blodplasma fra personer som er blitt friske, viser tidlige resultater fra en svensk studie.

Publisert

Studien er gjennomført ved Karolinska Institutet.

– Det første funnet vi ser er at om man har virus i blodet, så kan man bli kvitt det om man gir blodplasma med nøytraliserende antistoffer, sier Joakim Dillner, som er professor i infeksjonsepidemiologi til Ekot.

Det lovende funnet gjør at forskere nå går videre med neste steg, der flere pasienter skal få behandlingen. Minst hundre personer skal delta i den kommende fasen. Halvparten skal få blodplasma.

Metoden anvendes allerede i behandling av andre infeksjonssykdommer.