Av dem som er smittet i Norge, har 724 vært i nærkontakt med et kjent smittet tilfelle, mens det er uklart hvordan 671 personer ble smittet.
Av dem som er smittet i Norge, har 724 vært i nærkontakt med et kjent smittet tilfelle, mens det er uklart hvordan 671 personer ble smittet.

FHI: 2830 personer i Norge bekreftet smittet med koronavirus

2830 personer er bekreftet smittet med koronavirus i Norge, 264 av dem det siste døgnet, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Publisert

I meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) er det meldt om 2916 smittetilfeller. Laboratorier og leger rapporterer i MSIS, og det er en til to dager forsinkelse fra diagnose til registrering.

FHI opplyser at de om kort tid vil basere seg på data meldt til MSIS.

Blant FHIs bekreftede stilfeller har 1437 personer blitt smittet i Norge, mens 1043 er smittet utenlands. For 350 personer er smittested under avklaring.

Uklart hvordan 671 ble smittet

Av dem som er smittet i Norge, har 724 vært i nærkontakt med et kjent smittet tilfelle, mens det er uklart hvordan 671 personer ble smittet. I 42 tilfeller er smitteveien under avklaring.

De fleste smittede er i alderen 50 til 59 år. 652 personer er smittet i denne aldersgruppen. Blant dem er det 285 kvinner og 367 menn.

Det er nå 19 bekreftede smittetilfeller blant dem mellom null og ni år. Elleve av dem er jenter, mens åtte er gutter.

Gjennomsnittsalderen for de bekreftede smittetilfellene er 47,7 år. De fleste, 53,2 prosent, er menn.

61 innlagt på intensivavdeling

61 pasienter er nå innlagt på intensivavdelinger ved norske sykehus. Til sammen har 74 personer vært innlagt på slike avdelinger.

Gjennomsnittsalderen for disse pasientene er 60 år og 77 prosent av dem er menn. 39 av intensivpasientene har underliggende sykdommer.

Totalt er 73 089 personer testet for koronaviruset.