Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet jobber for tiden med en større revidering av vaksinestrategien.
Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet jobber for tiden med en større revidering av vaksinestrategien.

Ny vaksinestrategi under arbeid

Et større arbeid med hele vaksinestrategien er under arbeid. Vaksinenes effekt på å hindre smittespredning står sentralt i arbeidet.

Tirsdag gjorde regjeringen endringer i vaksinestrategien og innført geografisk skjevfordeling. Men det pågår også et større arbeid med vaksinestrategien.

Folkehelseinstituttet er blitt bedt om å se på vaksinestrategien på ny. Fristen for FHI å legge fram konklusjonene fra arbeidet, er 16. mars, opplyste FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse tirsdag.

Større revidering

Tirsdagens endring i vaksinestrategien skjedde på bakgrunn av en anbefaling fra FHI om geografisk skjevfordeling. Det var et deloppdrag i den større revideringen av vaksinestrategien.

– Det er en helhetlig gjennomgang hvor blant annet vaksinenes spredningshemmende effekt blir vurdert og om vi bør gjøre endringer basert på det, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til NTB.

Helsemyndighetene har hele veien visst at vaksinene har en viss evne til å hindre smittespredning, men det er knyttet spenning til om det er mulig for FHI å tallfeste det.

Tredelt effekt på smittespredning

Vaksinens effekt på smittespredning er tredelt, forklarer Bukholm. Først er det effekten for å forebygge klinisk sykdom, altså som gjør at folk blir syke, og det er synlig. Så er det evnen de har på å forebygge asymptomatisk sykdom.

Til slutt er det spørsmålet om hvilken effekt det har på at vaksinerte folk skiller ut store mengder virus når man er smittet, enten klinisk eller asymptomatisk.

– De tre effektene sammen blir ganske kraftige, selv om den siste effekten for eksempel kan være moderat, sier Bukholm.

Det er antakeligvis forskjell på de ulike vaksinevariantene når det gjelder evnen til å hindre smittespredning. mRNA-vaksinene til Pfizer og Moderna ser ut til å ha en litt sterkere effekt på å hindre utskillelse av virus etter at man er vaksinert enn AstraZenecas mer tradisjonelle vaksine.

Flere aspekter

Hovedmålet for myndighetenes vaksineringsstrategi er, i prioritert rekkefølge, å redusere risiko for død, redusere risiko for alvorlig sykdom, opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur, beskytte sysselsettingen og økonomien, og å gjenåpne samfunnet.

Til nå har FHI basert fordelingen på hvor mange over 65 år som bor i hver enkelt kommune og fordelt jevnt deretter. Tirsdag ble det klart at det i større grad også vil bli fordelt etter smittetrykk over lengre tid i ulike deler av landet. I tillegg ser FHI på fordeling basert på folketall.

I arbeidet med den nye vaksinestrategien ses det også på om AstraZeneca-vaksinen vil kunne gis til folk over 65 år, sa Stoltenberg på pressekonferansen tirsdag. Nye analyser fra Storbritannia har vist gode resultater også for denne aldersgruppen.

Det vil også ses på muligheten for å forlenge intervallet mellom de to dosene av Moderna og Pfizers vaksiner.

Powered by Labrador CMS