– Antallet levendefødte barn med Downs syndrom har økt med 30 prosent fra 1970 og fram til i fjor, sier Tilde Broch Østborg, overlege på kvinneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus. (Illustrasjonsfoto: Eleonora_os / Shutterstock / NTB scanpix)
– Antallet levendefødte barn med Downs syndrom har økt med 30 prosent fra 1970 og fram til i fjor, sier Tilde Broch Østborg, overlege på kvinneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus. (Illustrasjonsfoto: Eleonora_os / Shutterstock / NTB scanpix)

Flere fødes med Downs syndrom – Over 700 født de siste ti årene

Antallet levendefødte barn med Downs syndrom øker. Det har det gjort siden 1977.

Mens 9 av 10 000 levendefødte barn hadde Downs i 1970, var tallet 12 av 10 000 i 2017. Totalt kom det til verden 70 levendefødte barn med Downs syndrom i fjor, viser tall fra Medisinsk fødselsregister, skriver Dagsavisen.

– Antallet levendefødte barn med Downs syndrom har økt med 30 prosent fra 1970 og fram til i fjor, sier Tilde Broch Østborg, overlege på kvinneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus.

Samtidig har også antallet aborter av fostre diagnostisert med Downs syndrom økt. I fjor var antallet aborter 59. I toppåret 2012 ble det registrert 69 aborter.

Østborg sier at grunnen til at fødselstallene øker er sammensatt, men at det trolig handler om at flere kvinner får barn senere i livet, i tillegg til at fostre med Downs uten andre avvik ikke oppdages ved ultralyd i uke 18.

– Vi må huske på at Downs er en relativt sjelden tilstand. Det er kun ett av seks svangerskap som blir avbrutt på bakgrunn av paragraf 2c som har denne diagnosen, og ofte i kombinasjon med andre misdannelser eller avvik. Så bruken av ordet «downsparagrafen» synes jeg er helt misvisende, sier Østborg.

– De resterende avbruddene under denne paragrafen gjelder andre alvorlige kromosomfeil, svære misdannelser i hjerne og sentralnervesystem, alvorlige hjertefeil med mer.

Erna Solberg åpnet tidligere i høst for å endre på abortloven i eventuelle regjeringsforhandlinger med KrF. VG skrev i helgen at Høyre har forberedt konkrete skisser til lovendringer for å komme KrF i møte. Et forslag er å erstatte paragraf 2c med en ny paragraf om at svangerskapet kan avbrytes etter uke tolv «hvis fosteret ikke er levedyktig».

Powered by Labrador CMS