I en fersk rapport kommer det fram at elsparkesykler forsterker utilgjengeligheten i bymiljøet.
I en fersk rapport kommer det fram at elsparkesykler forsterker utilgjengeligheten i bymiljøet.

Fersk rapport: Elsparkesykler gjør byen mer utilgjengelig

Både parkerte elsparkesykler og elsparkesyklister i fart forverrer tilgjengeligheten for personer med nedsatt syn eller bevegelsesevne.

Det kommer fram i en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Rapporten undersøker hvordan elsparkesykler påvirker tilgjengeligheten til, og trygghetsfølelsen for, personer med nedsatt syn eller nedsatt bevegelsesevne i bymiljø.

Dropper å dra inn i byen

Blant hovedfunnene som kommer fram, er at elsparkesykler i stor grad oppleves som en hindring i bymiljøet. Det gjelder særlig på fortau og ved inngangen til bygg.

Rapporten viser også at flere unngår områder eller dropper turer i bymiljø på grunn av elsparkesykler.

I studien forteller to av tre at de føler seg utrygge i møte med elsparkesyklister. Til sammenligning er det rundt halvparten som føler seg utrygge i møte med syklister.

Studien er finansiert av Bufdir og gjennomført ved hjelp av spørreundersøkelser blant medlemmer i Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS