De som er 67 år og oppover, hadde fall i realinntekten i 2021. Pensjonistforbundet aksjonerte foran Stortinget i 2019, i protest mot de siste fem årenes trygdeoppgjør.
De som er 67 år og oppover, hadde fall i realinntekten i 2021. Pensjonistforbundet aksjonerte foran Stortinget i 2019, i protest mot de siste fem årenes trygdeoppgjør.

En av ti hadde lavinntekt i 2021

I fjor var det litt færre nordmenn som hadde lavinntekt enn året før. Utviklingen var dårligst for pensjonistene.

I 2021 var det 563.500 personer som hadde inntekt på 251.600 kroner eller lavere. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det tilsvarer 10,7 prosent av befolkningen .

Da er studenter ikke tatt med.

Økte mest for enslige forsørgere

Det er en svak nedgang fra året før, med 0,3 prosentpoeng.

Inntektsveksten økte mest for enslige forsørgere med barn mellom 0 og 5 år. De hadde en realvekst i medianinntekten etter skatt, lik 3 prosent, til 408.000 kroner.

Aleneboende under 30 år opplevde også en relativ god inntektsvekst på 1 prosent.

Dårligst for de eldste

Svakest inntektsvekst finner vi blant personer som er 67 år og eldre. De er de eneste husholdningstypene som hadde fall i realinntektene i 2021, tilsvarende 0,3 prosent for aleneboende og 0,2 prosent for par uten barn.

Hvordan lavinntekten blir seende ut for 2022, er ikke foreløpig ikke kjent, men året har vært preget av prisvekst, økte strømpriser og økonomisk uro.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS