Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier det er på tide med en gjennomgang for å se om det er for rigide krav for å bli og forbli universitet.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier det er på tide med en gjennomgang for å se om det er for rigide krav for å bli og forbli universitet.

Ekspertgruppe skal vurdere reglene for å bli universitet

En ekspertgruppe skal vurdere kravene for akkreditering som universitet. Arbeidet skal inngå i regjeringens forslag til ny universitets- og høyskolelov.

Gruppen skal gå gjennom helheten i dagens regelverk og se på hele prosessen og systemet for akkreditering og re-akkreditering.

Målet er å gjøre kravene mer treffsikre og regelverket mer oversiktlig, opplyser regjeringen.

Ekspertgruppen skal blant annet se på om etablering av nye universiteter fortsatt skal skje innenfor rammen av en regelstyrt ordning, eller være resultat av en politisk beslutning.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier det er på tide med en gjennomgang for å se om dagens system er unødvendig byråkratisk og om det er for rigide krav for å bli og forbli universitet.

I løpet av neste år skal kunnskapsdepartementet legge fram forslag til ny universitets- og høyskolelov. Ekspertgruppens rapport vil være en del av dette lovarbeidet.

Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge, skal lede ekspertgruppen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS