Åtte universiteter og høyskoler har igjen mer enn 10 prosent av bevilgningen. Den største andelen har Universitetet i Agder med 27,8 prosent. (Foto: Bjoertvedt, Wikimedia Commons)
Åtte universiteter og høyskoler har igjen mer enn 10 prosent av bevilgningen. Den største andelen har Universitetet i Agder med 27,8 prosent. (Foto: Bjoertvedt, Wikimedia Commons)

Åtte universiteter og høyskoler bes bruke mer penger

Åtte universiteter og høyskoler blir bedt om å bruke mer penger – hvis ikke risikerer de at Kunnskapsdepartementet kutter i bevilgningene.

Ifølge departementets beregninger er det Universitetet i Tromsø som har aller mest utestående i ubrukte midler – 532 millioner kroner, skriver utdanningsavisen Khrono. Universitetet i Agder følger etter med 383 millioner kroner.

Ser man på andelen av bevilgningen som står ubenyttet, er det altså åtte universiteter og høyskoler som har igjen mer enn 10 prosent av bevilgningen. Den største andelen har Universitetet i Agder med 27,8 prosent, etterfulgt av Norges musikkhøgskole (18,7 prosent), Universitetet i Tromsø (17,2 prosent), Høgskolen i Østfold (16,7 prosent), Norges handelshøyskole (16,5 prosent), Høgskolen i Molde (15,4 prosent), Høgskulen på Vestlandet (12,5 prosent) og Nord universitet (10,2 prosent).

I brevet til utdanningsinstitusjonene skriver departementet at de samlede avsetningene til sektoren har økt fra 3,2 milliarder kroner ved utgangen av 2016 til 3,8 milliarder året etter. Tar man med andre inntektsområder enn bevilgningen fra departementet, utgjorde de samlede ubenyttede midlene 6,7 milliarder kroner i 2017.

Powered by Labrador CMS