I alt 30 norske forskningsmiljøer har nå fått 130 millioner kroner for å bidra til forskning i forbindelse med koronavirusutbruddet.
I alt 30 norske forskningsmiljøer har nå fått 130 millioner kroner for å bidra til forskning i forbindelse med koronavirusutbruddet.

Forskere vil undersøke senskader fra covid-19

Forskningsrådet bevilget onsdag 130 millioner til forskning på koronapandemien. Ett av prosjektene skal se på senskader hos pasienter som har vært rammet av covid-19.

Publisert

En studie ved Oslo universitetssykehus skal gjennomføres i samarbeid med Norsk Intensiv- og pandemiregister og skal beskrive dem som har vært gjennom covid-19-sykdom.

Studien skal også følge opp alle som overlever et intensivopphold etter covid-19 i et år. Dette for å kartlegge eventuelle fysiske, psykiske og mentale helseutfordringer etter intensivoppholdet, skriver Dagbladet.

Prosjektet ledes av førsteamanuensis og intensivsykepleier Kristin Hofsø. Hun sier at man fra andre pasienter som gjennomgått intensivbehandling, har til dels store helseutfordringer i ettertid.

Helseminister Bent Høie (H) roser initiativet.

– Vi har nå ganske mange pasienter som har vært alvorlig syke og vi vet at kan ha et stort rehabiliteringsbehov etterpå. At noen kaster seg rundt og forsker på dette nå er både viktig og fantastisk, sier han.

– Mangler fortsatt mye kunnskap

I alt 30 norske forskningsmiljøer har nå fått 130 millioner kroner for å bidra til forskning i forbindelse med koronavirusutbruddet.

– Vi mangler fortsatt mye kunnskap om viruset. Forskningen skal bidra til å evaluere behandling og gi systematisk kunnskap om spredningen og effektene av viruset, sier Høie.

78 fagmiljøer leverte inn søknad til Forskningsrådet. 30 prosjekter får finansiering.

19 av prosjektene er tilknyttet universitetene, tre sykehusene og sju kommer fra forskningsinstituttene. Næringslivet er koblet på sju av prosjektene.