Tørrgass eksporteres fra Kårstø gjennom rørledningen Europipe II til Dornum i Nord-Tyskland og gjennom transportsystemene Statpipe og Norpipe til Emden. Det gir penger i kassa for Norge.
Tørrgass eksporteres fra Kårstø gjennom rørledningen Europipe II til Dornum i Nord-Tyskland og gjennom transportsystemene Statpipe og Norpipe til Emden. Det gir penger i kassa for Norge.

Olje og gass ga ekstremt overskudd for bedriften Norge i fjor

Økte eksportinntekter på energi ga 1.691 milliarder kroner i overskudd på handelsbalansen overfor utlandet i 2022. Det er et nivå som aldri tidligere er observert.

Etterspørsel etter olje og gass kombinert med skyhøye priser ga i fjor det Statistisk sentralbyrå (SSB) betegner som et eksepsjonelt overskudd for handelsbalansen i 2022.

Men også rente- og stønadsbalansen styrket seg overfor utlandet. Det bidro til at driftsbalanseoverskuddet nesten tredoblet seg sammenlignet med 2021.

Økning på 190 prosent

– Økningen i overskuddet på handelsbalansen var på 190 prosent, og overskuddet var av samme størrelsesorden som samlet norsk import, sier seksjonssjefen for Nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten.

Økt prisvekst i Norge og blant våre handelspartnere medførte at vi både importerte og eksporterte for mer enn tidligere. Men samlet prisvekst var høyere for eksport enn for import.

Dermed tippet handelsbalansen i Norges favør, med et styrket bytteforhold overfor utlandet og et større overskudd.

Norske kroner svekket seg med fire prosent gjennom 2022, målt ved den importveide valutakursindeksen, noe som bidro til å trekke opp verdien av import målt i norske kroner.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS