Boligbebyggelse øst i Oslo, Grünerløkka, Grønland, Tøyen og Ekeberg. (Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix)
Boligbebyggelse øst i Oslo, Grünerløkka, Grønland, Tøyen og Ekeberg. (Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix)

SSB: Oslo har blitt en mindre delt by

Totalt sett har segregeringen i Oslo sunket noe, viser nye tall fra SSB. Samtidig øker forskjellene i noen bydeler.

Publisert

Fra 2005 til 2017 doblet antallet innbyggere med innvandrerbakgrunn seg i Norge, men bostedssegregeringen i de største byene har i den samme perioden gått nedover. Det er hovedfunnet i en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som Aftenposten siterer.

I Oslo, som har landets største andel innvandrere, er det store bildet at byen blir litt mindre segregert. Men i noen få områder med allerede høy segregering, fortsetter den samme utviklingen. For eksempel har segregeringen økt med en enda større andel etnisk norske i flere delbydeler i Ullern og Nordre Aker.

I mange av bydelene med høy innvandrerandel har det imidlertid vært et fall i segregeringen. Vestli i bydel Stovner er et unntak, med en svak økning.

Mens SSB mener den etniske segregeringen har sunket, har den økonomiske økt.

– Segregering, spesielt økonomisk, hvor personer med forskjellige inntektsnivåer bor atskilt, har negative effekter. Etniske segregering henger nok tett sammen med økonomisk segregering, sier professor Terje Wessel ved institutt for sosiologi på Universitetet i Oslo.