Norske ungdommer sover minst

Norske tenåringer sover minst sammenlignet med ungdom i en rekke andre land, viser en internasjonal undersøkelse. En time og fire minutter mindre søvn får en norsk tenåring i forhold til en «down under».

Australske ungdommer sover åtte timer og 49 minutter på ukedager med skole. Men norske ungdommer sover bare sju timer og 45 minutter i gjennomsnitt, skriver Vårt Land, som siterer den danske avisen Kristeligt Dagblad.

Resultatet stammer fra en undersøkelse gjennomført av den canadiske sosiologen Jiri Zuzanek. Han har sammenlignet tidsbruken til tenåringer i ti ulike land. For denne aldersgruppen er ni timer anbefalt søvnmengde.

Forskeren mener de unge sliter med å få tiden til å strekke til. Norsk ungdom utmerker seg i tillegg ved å være gruppen som bruker mest tid på venner.

(©NTB)