Norske kvinner vasker mindre

Å vaske hus og lage mat er ikke lenger noe som fyller livet til norske kvinner. Det er bare våre svenske medsøstre som bruker mindre tid på husarbeid av kvinnene i Europa.

Samtidig bruker norske menn mer tid på sisyfosarbeidet innen husets fire vegger. Statistikkbyrået Eurostat har samlet inn opplysninger fra 15 europeiske land.

Over 3 000 norske kvinner og menn og over 200 000 personer i Europa har deltatt i undersøkelsene. Alderen på deltakerne er mellom 20 og 74 år.

- Tidsbruken til vanlig husarbeid, som vasking og matlaging, er nesten halvert fra 1970-tallet, sier forsker Hege Kitterød ved Statistisk sentralbyrå (SSB) til VG.

Norske kvinner bruker nesten fire timer på arbeid i hjemmet daglig, mens italienske kvinner topper statistikken med nesten fem og en halv time hjemmearbeid. Norske menn bruker knapt to og en halv time daglig på arbeid i hjemmet, omtrent midt på treet i europeisk sammenheng.

- Det er bare bra dersom det blir mer skittent i hjemmene. Men jeg ville gjerne sett at enda mer av tiden kvinner bruker på husarbeid, ble overført til yrkesarbeid som er betalt, sier Hege Skjeie, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

(NTB)

Powered by Labrador CMS