Havsvale er Europas minste sjøfugl og veier kun 30 gram. Det er mye man ikke vet om havsvalenes liv, derfor skal de nå utstyres med små datalogger. (Foto: John Haugen)
Havsvale er Europas minste sjøfugl og veier kun 30 gram. Det er mye man ikke vet om havsvalenes liv, derfor skal de nå utstyres med små datalogger. (Foto: John Haugen)

Skal finne ut hvor havsvalen reiser

EN NOTIS FRA NORD UNIVERSITET

Hvor trekker havsvalene som hekker ved norskekysten? For første gang skal havsvaler utstyres med dataloggere.

To ganger i døgnet registreres posisjonen når Europas minste sjøfugl flyr til vinterens oppholdssted.

– Vi ønsker å finne trekkruta til havsvalene, og områdene de overvintrer i. Det vil gjøre oss i stand til å forstå hvilke trusler arten er utsatt for, og gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å forvalte havsvalen. Denne pilotstudien er første steg på veien, sier forsker Børge Moe i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I fellesskap skal forskere fra NINA og Nord universitet forsøke å avsløre hemmelighetene til havsvalen. Nå i oktober drar de til Sklinna, nordvest på kysten av Trøndelag, for å utstyre inntil 20 havsvaler med dataloggere.

Havsvale er Europas minste sjøfugl og veier kun 30 gram. De er nattaktive og kommer til land for å hekke først når nettene begynner å bli mørke på høstparten. Det ene egget legges gjerne ikke før i august/september, og det er ganske vanlig at ungen ikke kommer seg på vingene før i november. Havsvalens gåtefulle liv gjør at forskerne mangler kunnskap om arten.

Les mer hos Nord universitet

Dataloggeren blir festet til fuglen ved hjelp av fotring eller ryggsele. Den beregner posisjonen til fuglen to ganger daglig. (Foto: Rolf Terje Kroglund/Nord universitet.)
Dataloggeren blir festet til fuglen ved hjelp av fotring eller ryggsele. Den beregner posisjonen til fuglen to ganger daglig. (Foto: Rolf Terje Kroglund/Nord universitet.)