Nytt vern for Madagaskar

Madagaskars myndigheter har planer om å tredoble størrelsen på vernede arealer for dyr og planter. Nå presenteres en ny analyse av hvilke typer områder som bør være med i utvidelsen. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Madagaskar

Øy i Indiahavet, ved sørøstkysten av Afrika. Skilt fra det afrikanske fastland ved den 400-900 kilometer brede Mosambikkanalen.
Verdens 4. største øy. Danner et skråttstilt platå med brattkanten mot øst.
Klimaet er tropisk. Østkysten regnfull med tropisk regnskog. Tørrere vestkyst med savanne.
Kilde: www.caplex.no

 

- Å bevare artsmangfoldet midt i det voldsomme presset, som global oppvarming og ødeleggelse av habitater, er en av menneskehetens største miljømessige utfordringer i det 21. århundret, sier Claire Kremen.

"Den gigantiske løv-halede gekko Uroplatus fimbriatus er hjemmehørende på Madagaskar. (Foto: Piotr Naskrecki)"
"Den gigantiske løv-halede gekko Uroplatus fimbriatus er hjemmehørende på Madagaskar. (Foto: Piotr Naskrecki)"

Hun er assisterende professor ved University of California, Berkeley. Det internasjonale forskerteamet rapporterer resultatene sine i nyeste utgave av tidsskriftet Science.

Madagaskars flora og fauna er unik. Øya utenfor Afrikas sørøstkyst er et hotspot - et område med mange arter som ikke finnes andre steder (endemiske), og som samtidig trues av menneskets aktiviteter.

Natur- og dyrelivet har de senere år vært under et stadig større press. Madagaskar blir derfor ansett å være blant de områder i verden der trusselen mot artsmangfoldet er størst.

Mange unike arter for øya

Likevel; nye arter oppdages stadig på Madagaskar, og 80 prosent av plante- og dyreartene er endemiske.

"Den største av alle lemurer Indri indri finner du på Madagascar. (Foto: Edward E. Louis Jr.)"
"Den største av alle lemurer Indri indri finner du på Madagascar. (Foto: Edward E. Louis Jr.)"

Den høye andelen kan forklares med at øya lenge var isolert.

Riktinok var den sammenføyd med Afrika og India for rundt 10 millioner år siden, men noen millioner år senere skilte øya lag med dem. De første menneskene kom først for 2 000 år siden.

Flere arter, mindre områder

I stedet for en mer tradisjonell måte for å planlegge bevaringstiltak på, noe som vanligvis innebærer et lavt antall arter og relativt store landområder, har førsteforfatter Claire Kremen og kolleger valgt en annen innfallsvinkel.

sommerfugl fra madagaskar
sommerfugl fra madagaskar

De har i stedet analysert mange arter og brutt ned større geografiske områder i mindre deler.

Forskerne så nærmere på 2 315 endemiske arter av maur, sommerfugler, frosker, gekkoer, lemurer og planter. Senere utviklet de et kart av områder som de mener er viktigst å verne for å redde blant annet truede dyrearter.

"Den «gyldne mantilla», Mantella aurantiaca, har sin kraftge farge for å signalisere til rovdyr at de bør sette noe annet på menyen. Denne vakre amfibien har nemlig gift i det vakre skinnet sitt. (Foto: Ronald A Nussbaum)"
"Den «gyldne mantilla», Mantella aurantiaca, har sin kraftge farge for å signalisere til rovdyr at de bør sette noe annet på menyen. Denne vakre amfibien har nemlig gift i det vakre skinnet sitt. (Foto: Ronald A Nussbaum)"

- Vår analyse hever lista for hva som er mulig innen planlegging av bevaringstiltak. Og den hjelper beslutningstakere til fastslå hvilke områder som er de viktigste å bevare, sier Kremen i et presseskriv fra University of California, Berkeley.
 

Arealene som peker seg ut i analysen, omfatter flere regioner innenfor de sentrale fjellmassivene, og de mer kystnære områder med skog.

Totalt sett er skogens utbredelse relativt liten på disse stedene, men artsmangfoldet er like fullt stort.

Det skogrike har fått prioritet

Slike regioner er historisk sett blitt neglisjert, og i stedet er områder med mye skog kommet foran i køen, ifølge forskerne.

Rundt halvparten av verdens planter og over 70 prosent av verdens virveldyr lever i såkalte hotspots.

Disse dekker likevel kun 2,3 prosent av jordens overflate på land, ifølge forskerne.

- Tilnærmingsmåten vår kan også overføres til andre hotspots for artsmangfold, mener førsteforfatter Kremen og kollegene hennes.

Referanse:

C.Kremen, et al. Aligning Conservation Priorities Across Taxa in Madagascar with High-Resolution Planning Tools. Science 11 April 2008. vol. 320. nr 5873, side 222 - 226. DOI: 10.1126/science.1155193

"Den store trefrosken på Madagaskar, en av få amfibier på øya som finnes mange steder der, i de fleste regnskogene. Denne trefrosken er per i dag ikke utrydningstruet. (Foto: Miguel Vences)"
"Den store trefrosken på Madagaskar, en av få amfibier på øya som finnes mange steder der, i de fleste regnskogene. Denne trefrosken er per i dag ikke utrydningstruet. (Foto: Miguel Vences)"


 

Powered by Labrador CMS