Farlig naturvern på Filippinene

Filippinene er et viktig område for jordas artsmangfold. De siste årene har man funnet mange nye arter på øyene, men biologene som overvåker området trues nå på livet av lokalbefolkningen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Filippinene er ett av verdens hotteste hotspots - det vil si ett av de få og i utstrekning nokså begrensede områdene av kloden som kjennetegnes ved spesielt stor artsrikdom. Disse områdene er svært viktige for jordas biodiversitet, ettersom nye arter synes å oppstå oftere her enn andre steder.

De siste årene har biologer, i følge bladet Nature, funnet en ny to meter lang varan (øgle), fem nye froskearter, fire slanger og en rekke andre mindre reptiler på Filippinene.

"En ny varan, fem frosker, fire slanger - og en rekke andre nye dyr er funnet på Filippinene"
"En ny varan, fem frosker, fire slanger - og en rekke andre nye dyr er funnet på Filippinene"

Samtidig er Filippinene det artsrike området som er mest ødelagt. Ulovlig hogst har ført til at bare tre prosent av den opprinnelige skogen er tilbake. I disse utsatte skogsområdene lever flere svært utrydningstruede pattedyr.

Desto viktigere er det å verne det som er igjen - skulle man tro. Nasjonale og internasjonale organisasjoner og myndigheter synes å være enige om dette - men ikke lokalbefolkningen i angjeldende områder. Folk fra PESCP (Philippine Endemic Species Conservation Project) er nå utsatt for trusler og biologer i andre prosjekter til og med for angrep fra lokale familier med interesser i den ulovlige hogsten.

Powered by Labrador CMS