Miljømerking av skog øker i Sverige

Andelen skog som er miljøsertifisert øker i Sverige, viser ny doktoravhandling fra svenske Umeå universitet.

Miljøsertifisering av skog innebærer at produktene fra skogen, blant annet papir, kan miljømerkes.

Økningen kommer på tross av at de miljømessige effektene er omdiskutert.

Det er særlig ønsker fra kundene i Europa som gjør at svenske skogeiere velger å få skogen sin sertifisert. (forskning.no/ar)