Uenige med Regjeringen i kloningssaken

Det norske vitenskapsakademiet går på nytt inn for et internasjonalt forbud mot menneskekloning som ikke inkluderer forbud mot terapeutisk kloning. Sist saken var til behandling i FN stemte Norge mot dette forslaget.

Publisert

reproduktiv vs terapeutisk

Reproduktiv kloning av mennesker har som formål å skape et menneskebarn som er genetisk identisk med et annet menneske.

Dette må ikke forveksles med terapeutisk kloning.

Ved terapeutisk kloning av menneskeceller er målet å lage stamceller som kan gi opphav til forskjellige typer cellevev og kanskje helbrede mange alvorlige sykdommer.

Fordelen er at cellevevet kan bli genetisk likt pasientens, og problemer med avstøtning unngås.

Teknologien som brukes ved terapeutisk kloning er lik den man ville bruke ved reproduktiv kloning av mennesker.

Den store forskjellen er at ved terapeutisk kloning vil det befruktede egget aldri bli satt inn i en livmor for så å kunne utvikle seg til et nytt individ.

Kilde: Bioteknologinemnda

Forslaget om et begrenset forbud har støtte fra de fleste av verdens vitenskapelige institusjoner.

Torsdagens vedtak fra Det norske vitenskapsakademiets styre kommer på oppfordring fra paraplyorganisasjonen for nasjonale vitenskapsakademier, Inter Academy Panel (IAP).

Trenert i FN

I FN har forslaget om forbud mot menneskekloning blitt trenert fordi flere land, inkludert Norge, og med USA i spissen, ikke vil gå med på et forbud som kun omfatter reproduktiv kloning.

 

Disse landene vil ha et forbud som også omfatter terapeutisk kloning. Du kan lese mer om forhandlingene i sakene FN utsatte kloningsforbud igjen og Stoppet internasjonalt forbud mot menneskekloning.

Nei til alt i Norge

I Norge er all kloning forbudt. Det omfatter både terapeutisk og reproduktiv kloning.

- Vi vil arbeide for at norsk lov blir internasjonal lov, sa daværende helseminister Dagfinn Høybråten til Vårt Land 21. oktober i fjor.

Fra Helsedepartementet får vi opplyst at det er lite sannsynlig at Regjeringen har endret sitt standpunkt i denne saken.

Uenige

- Hvis regjeringens standpunkt går ut på at man ikke vil gå med på et internasjonalt, verdensomspennende forbud mot reproduktiv kloning uten at alle andre former for kloning også forbys, er vi uenige i Regjeringens politikk, sier professor Lars Walløe, president i Vitenskapsakademiet, til forskning.no.

Det kontroversielle kloningsspørsmålet skal behandles i FN i oktober i år og i den forbindelse har IAP bedt sine medlemmer om å bekrefte at de fortsatt støtter et globalt forbud mot reproduktiv kloning.

IAP ber også de nasjonale vitenskapsakademiene om å sende en kopi av fjorårets uttalelse til sine respektive regjeringer og informere dem om hvilket standpunkt den globale forsamlingen av vitenskapsakademier har i denne saken.

- Uheldig å koble sammen

- Vi har gjentatt vår støtte til fjorårets uttalelse og vedtatt å oversende uttalelsen til regjeringen, sier Walløe til NTB.

Han sier Vitenskapsakademiet har lagt vekt på at det er nødvendig å samle en bredest mulig global oppslutning om et forbud mot reproduktiv kloning.

- Det er uheldig å koble dette spørsmålet sammen med diskusjonen om cellekloning for terapeutiske formål, sier Walløe.

Medisinsk behandling

I terapeutisk kloning klones menneskeceller til bruk i medisinsk forskning, for å skaffe stamceller som mange håper vil revolusjonere neste generasjons medisinske behandlingsformer

- Om det siste spørsmålet er det for tiden sterkt delte meninger blant verdens regjeringer, sier Lars Walløe som til daglig er professor ved fysiologisk avdeling på institutt for medisinske basalfag på Universitetet i Oslo.