- Musikk uunnværlig for barns læring

Med musikk kan barn vise følelser, fortelle, tilegne seg kunnskap og utfolde seg på en måte de ikke kan med ord alene.

Ingeborg Lunde Vestad har skrevet doktoravhandling om hvordan barn bruker musikk.

Det forskes mye på musikkens betydning for mennesker. Vestad har sett på barnehagebarns bruk av musikk, hvordan tre-seksåringene bruker innspilt musikk:

– Vi voksne overser ofte hvordan barna bruker musikken, men det skjer veldig mye vi burde følge med på. De kommuniserer, lærer av hverandre og lever ut følelser, sier Vestad.

Barn bruker musikk til å berike leken, for eksempel dramatisere eventyr med bevegelser og lyder. De bearbeider også inntrykk, lærer seg historier og tilegner seg rene fakta gjennom bokstav- og tallsanger. Ikke minst lærer de seg å lytte og være publikum:

– Musikk har mange nyanser vi ikke kan lære barna ved ord. (NTB)