Tidligere studier har også vist at gifte menn har et lavere testosteronnivå, men sammenhengen har hittil vært et «høna eller egget»-mysterium. (Foto: Darren Baker / Shutterstock / NTB scanpix)
Tidligere studier har også vist at gifte menn har et lavere testosteronnivå, men sammenhengen har hittil vært et «høna eller egget»-mysterium. (Foto: Darren Baker / Shutterstock / NTB scanpix)

Menn får mindre testosteron når de gifter seg

En dansk studie viser at ekteskapet gjør at menns testosteronnivå faller. Den biologiske årsaken er fortsatt ukjent, men forskere spekulerer på om den ligger i vår evolusjonære historie.

Historien kort

Testosteronnivået, mengden av det mannlige kjønnshormonet, faller når menn blir gift.

Det er ikke helseskadelig, men sannsynligvis en naturlig biologisk reaksjon på en endret livssituasjon.

De biologiske mekanismene bak det synkende nivået er ukjente, men forskere spekulerer på om kjærlighetshormonet oksytocin kan ha en finger med i spillet.

Livsstil påvirker testosteronnivået

I tillegg til ekteskapet er det en rekke livsstilsfaktorer som kan påvirke testosteronnivået. Her er det det noen av dem:

Aldring

Overvekt

Fysisk og psykisk stress

Søvnmangel

Et veldig lavt testosteronnivå kan være uheldig, så det kan være god idé å få tatt en blodprøve hvis man mistenker dette.

Det mannlige kjønnshormonet testosteron er hovedkraften bak den maskuline utviklingen. Hormonet styrer utviklingen av muskler og knokler, kroppshår og stemmeleie, og det påvirker libidoen og personligheten.

– Testosteron påvirker alt det som gjør en mann til en mann, sier Anna-Maria Andersson, forskningsleder ved hormonlaboratoriet ved Rigshospitalets Klinik for Vekst og Reproduksjon i Danmark.

Hun en av forskerne bak den nye studien, som er utgitt i tidsskriftet Psychoneuroendocrinology.           

Hormoner påvirkes av hvordan vi lever

Resultatet bygger på en omfattende tiårig studie av 1113 danske menn fra den såkalte MONICA-kohorten som utgjorde forsøkspersonene i en studie av hjerte/kar-sykdom. De første blodprøvene ble tatt fra 1982 til 1984, da mennene var 30–60 år gamle. Ti år senere ble det tatt nye blodprøver.

I takt med at menn blir eldre, faller testosteronnivået, men når forskerne justerer for alder og livsstilsfaktorer som røyking og vekt, som også påvirker testosteronnivået, viser blodprøvene at menn:

  • som i perioden gikk fra å være ugift til gift, hadde det kraftigste fallet i testosteronnivå.
  • som i perioden gikk fra å være gift til ugift, hadde det minste fallet i testosteronnivå.
  • som hadde samme sivilstatus ved begge målepunkter, hadde et testosteronfall som lå mellom de to andre gruppene.

– Det er ganske morsomt, og det er et godt bilde på hvor mye hormonene våre blir påvirket av hvordan vi lever. Kroppen tilpasser seg den situasjonen vi befinner oss i, sier Andersson.             

Høna eller egget

Det er ikke første gang en studie viser at gifte menn har et lavere testosteronnivå, men sammenhengen har vært litt av et «høna eller egget»-mysterium.

Er menn med lavt testosteronnivå mindre risikovillige fra naturens side, og dermed mer tilbøyelige til å gifte seg og oppnå ekteskapets trygghet? Eller er det ekteskapet som senker produksjonen av kjønnshormonet?

Den nye studien peker mot det siste.

– Det er en interessant studie, og resultater passer godt med det man kunne forvente, sier Tina Kold Jensen, professor i miljømedisin ved Syddansk Universitet. Hun er ikke selv involvert i studien.

– Det er logisk at menn ikke trenger den samme mengden testosteron når de kommer i et fast forhold. De trenger ikke den samme driven, fortsetter hun.         

Nivået er ikke helseskadelig

Et lavt testosteronnivå oppfattes gjerne som negativt. Det kan føre til lavere sædproduksjon, mindre sexlyst, impotens og hårtap. Men et for høyt testosteronnivå kan føre til aggressivitet og blodpropp.

Fallet i testosteronnivå for gifte menn ser ikke ut til å ha noen stor helsemessig betydning.

– Vi kan ikke si det med sikkerhet, men det er ikke noe som tyder på at det er et problem. Hvis testosteronnivået er kritisk lavt, har kroppen mekanismer som kan kompensere for dette, sier Anna-Maria Andersson.

Kroppen kan skille ut såkalte luteiniserende hormoner (LH), som regulerer produksjonen av testosteron. Ifølge forskerne var det ingen endringer i LH-produksjonen hos de mennene som ble gift i perioden.    

Kjærlighetshormon kan være involvert

Ingen vet hva som rent biologisk forårsaker det synkende testosteronnivået, men det finnes flere hypoteser.

Én hypotese er at et annet hormon – oksytocin – spiller en rolle. Det kalles populært kjærlighetshormonet fordi det skilles ut ved kjærlig berøring og forlenget øyekontakt.

På mange måter er oksytosin det motsatte av testosteron når det gjelder effekten på atferden vår. Testosteron fører til aggressivitet og konkurranseegenskaper, mens oksytosin skaper tillit, sosiale egenskaper og pardanning.

Et av de tidlige studiene som viste effekten av oksytosin, ble utgitt i 1992. Forskerne undersøkte præriemarkmus, som lever monogamt, og den vanlige markmusa, som er polygam. Det som skilte dem, var oksytosin.     

Evolusjonsbiologisk nødvendighet

Hypotesen er at gifte menn skiller ut mer oksytosin, og at det har en innflytelse på testosteronnivået.

– Det er spekulasjon, og vi har ikke hatt muligheter for å måle oksytosinnivået i denne studien, men det gir mening at det kan spille en rolle, når man betrakter det fra et evolusjonsbiologisk perspektiv, sier Andersson.

– Det er selvfølgelig nødvendig for mannen å kunne forsvare sin kone og eventuelle barn. Han trenger fortsatt testosteron. Men det er også nødvendig å modifisere atferden overfor dem man skal ta seg av. Det er viktig at man knytter seg til familien sin og skaper sosiale bånd, fortsetter hun.

Kvinnelige signalstoffer

En annen hypotese er at testosteronnivået endrer seg på grunn av kvinnelige feromoner, en slags eksterne signalstoffer.

– Det er ukjent territorium, og vi vet ikke særlig mye virkningen av feromoner. Men det er jo en tendens til at kvinner som lever sammen, etter hvert begynner å menstruere samtidig, noe som kanskje skyldes feromoner. Kanskje kan feromonene påvirke mannens hormoner. Det kunne være veldig interessant hvis individer faktisk påvirker og fører en slags hormonkrig, sier Andersson.

Alle disse hypotesene er spekulasjoner – og det finnes enda flere – men faktum er at ekteskapet har en effekt på menns hormoner. Kan vi så bruke den kunnskapen til noe? Skal vi gjøre noe?

– Nei, så langt er det bare en interessant observasjon. Og nei, vi skal ikke gjøre noe med det. Gifte menn skal ikke begynne å ta anabole steroider for å øke testosteronnivået, sier Andersson.            

Referanser:

Holmboe SA mfl: «Influence of marital status on testosterone levels-A ten year follo-up of 1113 men», Psychoneuroendocrinology 2017, doi: 10.1016/j.psyneuen. 2017.03.010. Sammendrag.

T R Insel mfl: «Oxytocin receptor distribution reflects social organization in monogamous and polygamous voles», Proceedings of the National Academy of Sciences’ 1992, doi: 10.1111/j. 1749-6632.1992.tb34380. Sammendrag.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.          

Powered by Labrador CMS