Hemmelige dokumenter fra sovjettida

Nye detaljer om historia til Norges Kommunistiske Parti (NKP) blir avslørt på det nye nettstedet communist-chronicles.com, og vinkelen er unik: Nettstedet presenterer hemmelige dokumenter om norsk kommunisme fra sovjetiske kilder.

En av de historiske godsakene på nettstedet er et brev til Stalin fra februar 1953 - sannsynligvis det siste han leste før han døde, som omtaler den såkalte Furubotn-gruppa som ble utvist fra NKP i 1949-1950.

Rapportere på sine egne

Mange av dokumentene beskriver hvordan sovjetisk etterretning opererte blant sine egne - innafor NKP. Det dokumenteres hvordan etterretningen var engasjert i spionvirksomhet mot NKPs ledere, og hvordan ledende NKP-ere løp til Sovjetambassaden og rapporterte på politiske motstandere, for å få den sovjetiske ledelsen i Moskva til å gripe inn.

Dokumentene gir også et innblikk i den kommunistiske virksomheten i de andre nordiske landene.

En kortvarig åpning av arkivene i Moskva

- Dette er dokumenter som aldri var ment for offentligheten. Om Stalin hadde levd hadde han fått slag en gang til, ler historieprofessor ved Høgskolen i Stavanger, Torgrim Titlestad.

Alle som vil kan nå kopiere og ta ned dokumentene og arbeide med dem uten at det koster noe.

Titlestad er prosjektleder for de nye nettsidene, og var en av de som benyttet seg av åpningen av arkivene i Moskva etter den nye situasjonen i 1990-91 (les: Glasnost). Han fikk henta ut flere viktige dokumenter - før arkivene ble lukket på nytt.

Deler en åpenbaring

Målet med publikasjonen på nettet er å gjøre dokumentene - som nå igjen er klassifisert og unndratt offentligheten - tilgjengelige for forskere, studenter og generelt interesserte. Nettstedet har bidragsytere fra flere land.

- Åpningen av arkivene i Moskva var en åpenbaring for oss som hadde arbeidet med disse sakene i mange år. Jeg husker min egen forundring over at en lukka og hemmelighetsprega stormakt som Russland var villig til å legge disse statshemmelighetene opp i dagen, og jeg tenkte at det ikke ville vare lenge, forteller Titlestad.

Om sovjetiske beslutningsmekanismer

Til sammen legger Titlestad og hans medarbeidere ut 130 dokumenter, men dette inkluderer også en rekke artikler, bakgrunnsinformasjon og kommentarer til de sovjetiske dokumentene. Sidene presenterer også NKPs historie.

De sovjetiske dokumentene forteller om sovjetiske beslutningsmekanismer, og viser at medlemmer av politbyrået - den øverste myndighet i Sovjet - engasjerte seg sterkt i hva NKP-medlemmene gjorde i Norge.

Store navn

Flere av dokumentene er adressert til store navn som Stalin, Malenkov eller Suslov.

- Det er interessant at ei stormakt holder på med et mellomstort, og etter hvert lite norsk parti. Dette forteller mye om stalinismen - om kontrollbehovet, og om hvordan Norge ble oppfatta som nabostat. Russerne oppfatta NKP som en avdeling av deres multinasjonale propagandakonsern, sier Titlestad.

Mye om NKP-leder

Professoren har samla sammen dokumenter først og fremst fra perioden 1929-1945, men også noen fra perioden 1945-1953. Godt over halvparten legges ut på nettet. Mange av dem omtaler generalsekretæren for NKP den gangen, Peder Furubotn, og viser konfliktforholdet mellom ham og toppledelsen i Sovjet.

- Stalin ville legge ned NKP på et visst tidspunkt i mellomkrigstida, fordi han mente partiet var så elendig. Han mente det var flere gode kommunister i Arbeiderpartiet enn i NKP, forteller Titlestad.

- Det er lett å se hvor utrolig hemmelige disse dokumentene var. Og det handla ikke en gang om spionasje mot en fremmed makt, men mot et kommunistparti! Fra NKPs landsmøte i 1946 har jeg tre uavhengige rapporter til Moskva - det finnes sikkert flere, fortsetter han.

Flere upubliserte dokumenter

Høgskolen i Stavanger har bidratt med økonomiske midler til oversetting av dokumentene til engelsk, men Titlestad har flere dokumenter som ikke blir lagt ut på nettet foreløpig.

Det er gjort oversettelser basert på autoriserte kopier av dokumentene, som ligger hos Høyskolen i Stavanger, tilgjengelig for de som vil ha kopier.

Ved å publisere på Internett vil det være mulig for interesserte å komme med bidrag. Titlestad håper også å få til en bok ved en senere anledning.

Lover stigende kurve

"Historieprofessor Torgrim Titlestad."
"Historieprofessor Torgrim Titlestad."

Første “utgave” av nettstedet tar for seg forholdet mellom det sovjetiske kommunistpartiet og det norske NKP i årene 1945 - 47. Nettstedet kommer med en ny utgave 29. mai, med flere Stalinbrev, og Titlestad lover en stigende dramatisk kurve. Han forteller at kommunister i Norge allerede har skjelt ham ut for arbeidet han har gjort.

- Myten deres bryter sammen. Jeg løfter ikke denne historien opp i dagen for å henge ut kommunistene. Men folk må få kjennskap til fakta, sier Titlestad, og håper nettsidene vekker interesse både hos studenter, den videregående skolen og den opplyste allmennhet.

Noe å huske til 50-års jubileeet

- 5. mars neste år er det 50 år siden Stalin døde. Det kan være nyttig å ha dette materialet i bakhodet da. Oppgjøret med Stalin stoppa opp i Russland, og mange mener det er på tide å ta det opp igjen, sier Titlestad.

Her er nettstedet Communist Chronicles.

Powered by Labrador CMS