Dine synder er tilgitt. Klemz Gud

For første gang har en skriftemåls-app for iPhone fått kirkelig godkjenningsstempel. Teknologien vil kunne endre hvordan man definerer det religiøse fellesskap, mener norsk teolog.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

”Fader, det er fem uker siden mitt siste skriftemål. Siden sist har jeg… Åh, jeg husker ikke helt. Vent da, jeg skal bare finne frem telefonen…”.

Slik kan et skriftemål foregå i 2011. I februar godkjente nemlig biskop Kevin Rhoades fra Indiana i USA for første gang et program – en app – for iPhone som skal hjelpe katolikker huske sine synder.

For kr. 11,- får du ”Confession: A Roman Catholic App”, med katolsk godkjenningsstempel, og teknologien trår til for å gjøre syndforlatelsen enklere:

I ti kategorier, delt inn etter de ti bud, kan du huke av for hva du har gjort av dumme ting. Under det 7. bud, ”Du skal ikke stjele”, har du for eksempel følgende alternativer:

Skjermbilder fra iPhone-programme "Confession: A Roman Catholic App" (Illustrasjon fra journalistens telefon)
Skjermbilder fra iPhone-programme "Confession: A Roman Catholic App" (Illustrasjon fra journalistens telefon)

Denne listen kan du så hente frem når tiden er inne for å bekjenne dine synder.

Huskeliste, ikke erstatter

– Denne app’en gir jo ikke syndforlatelse i seg selv, men den kan sikkert hjelpe noen til å holde regnskap før skriftemålet, sier Birgitte Lerheim.

Hun er luthersk teolog og førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet ved Universitet i Oslo og faglig leder ved Kirkelig pedagogisk senter. Lerheim har blant annet forsket på hva sosial teknologi gjør med vår fellesskapsforståelse.

Ifølge den katolske tro skal den skriftende forberede seg ved å “ransake sin samvittighet i lys av Guds ord”.

– Han eller hun kan bruke slike app’er til å oppsummere og få orden på tankene sine.

– Du kan sammenligne dette med RunKeeper, en annen populær app som holder styr på antall kalorier, kilometer og lignende når du trener. Det er samme prinsippet, det handler om å organisere det praktiske rundt et praksisfelt, her troen, på en ny måte.

Skrifte per SMS?

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Det ble debatt i USA etter at biskopen godkjente programmet, særlig fordi mange lurte på om man nå slapp å gå i kirken for å skrifte.

Prestene understreker at det ikke er tilfellet – men Lerheim sier det ikke er noe prinsipielt i veien for syndsbekjennelse for eksempel via SMS til en prest.

– Teologisk sett er det ikke noe i veien for det, fordi det ikke er noe i skriftemålet som sakrament som krever et fysisk nærvær.

– I sakramenter som nattverd eller dåp forutsettes et fysisk nærvær, fordi nåden formidles gjennom konkrete elementer som brød, vin og vann, forklarer hun.

Et åpnere religiøst fellesskap

– De som vil være skeptisk til for eksempel å skrifte på SMS, vil nok argumentere for at det er det fysiske nærvær som er ekte. Det er et spørsmål, er det slik at samhandling ikke er like ekte når man ikke ser den andre personen fysisk foran oss? sier Lerheim.

For Lerheim er ikke fysisk fellesskap per definisjon noe mer ekte enn virtuelt. Det virtuelle fellesskap kan tvert imot bli en styrke.

Birgitte Lerheim (Foto: UiO)
Birgitte Lerheim (Foto: UiO)

– Det teknologien ser ut til å gjøre, er at den endrer oppfattelsen av hva som er fellesskap. Dermed vil den også gjøre noe med forståelsen av religion, siden religion er fellesskapspraksis.

– Kanskje vil vår forståelse av fellesskap i framtida ikke bare bety gruppe, men også gå mer i retning av nettverk.

– Folk som går i kirka på søndager er jo ikke bare kirkegjengere, de tilhører jo mange andre fellesskap samtidig, og forståelsen av fellesskap som nettverk retter oppmerksomheten vår mot dette, sier hun.

Forandrer hvordan vi tenker om religionen

Lerheim forteller at programmer som ”Confession: A Roman Catholic App” og konkurrenten ”iConfess” kan endre måten man tenker om skriftemålet eller religionen på et dypere plan, uten at det nødvendigvis er noe negativt i det:

– Spørsmålet er jo om man bare kan se på slike programmer som noe rent instrumentelt, altså et verktøy, verken mer eller mindre. Jeg tror ikke det, fordi teknologien endrer måten vi samhandler med andre på.

– Det som måles og kartlegges i slike apper vil jo styre hva som verdsettes, og slik gjøre noe med vår refleksjon om feltet appene er relevante for, påpeker hun.

Lerheim nevner som et eksempel hvordan mobiltelefonen ikke bare har endret mulighetene vi har for å si ifra at vi blir for sene, men også hvordan vi verdsetter det å være punktlig.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Kan være vanskelig å akseptere

– Det er jo klart det kan være vanskelig for de som ikke er vokst opp med sosiale medier og sosial teknologi – de kjenner kanskje ikke igjen den fellesskapsfølelsen som oppstår på tvers av tradisjonelle grenser, tror Lerheim.

– De vil nok også ha større problemer med å akseptere at medialisert religion er ”ekte” religion.

Hun tror likevel ikke det er noen vei tilbake, og at man like gjerne får slenge seg med i en verden der telefonen kan erstatte både huskelista, salmeboka og også papirutgaven av Bibelen.

Hele boken kan du nemlig få gratis i Apples AppStore. Lerheim holdt selv preken sist allehelgensdag med manus på iPhone.

– Religion er i ”fellesskapsbransjen”, for å si det sånn, så religion passer jo som hånd i hanske med sosial teknologi.

– Teknologien kommer til å utvide vår forståelse av hva religiøs praksis er, og den vil både berike og gi nye utfordringer for religiøse samfunn - på godt og vondt, sier hun.

Kanskje er syndenes forlatelse, levert i form av en tekstmelding, ikke så langt unna likevel.

Kilde:

New Scientist: Forgiveness via iPhone: Church approves confession app

Powered by Labrador CMS