– Trådløs stråling er ufarlig

Strålingen fra trådløse nettverk, trådløse telefoner og mobilmaster er så liten at den ikke er helsefarlig, viser hittil største norske måling av stråling fra slike kilder.

Post- og teletilsynet og Statens strålevern har gjennomført undersøkelsen, melder NRK.

Den er gjennomført på 56 steder i Norge, både i større og mindre byer, inne og utendørs i barnehager, på skoler, gata, i private hjem og arbeidsplasser.

Strålene utgjør omtrent en tusendel av grenseverdiene som kan være helseskadelige for mennesker, ifølge målingene.

Egen mobilbruk er ikke vurdert, og det oppfordres til å være føre var, blant annet ved ikke å snakke lenge med telefonen klemt mot hodet. (NTB)