- Svært alvorlig forurensningssituasjon i Arktis

Miljøvernminister Børge Brende er bekymret over forurensingen i Arktis slik den dokumenteres i en ny rapport. De arktiske områdene fungerer som "endestasjon" for ulike langtransporterte miljøgifter, og mennesker og dyr øverst i næringskjeden er mest utsatt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Rapporten bekrefter alvoret i den negative trenden som ble avdekket for fem år siden. Norge har et særskilt ansvar for å følge opp det som nå er registrert i Arktis, sier Brende i en pressemelding. Miljøverndepartementet beskriver forurensningssituasjonen i Arktis som svært alvorlig.

Langtransporterte og seigliva gifter

Både isbjørn og inuitter forgiftes av menneskeskapte gifter som fraktes med lufta og havet, og som det tar svært lang tid å bryte ned, kommer det frem i rapporten Arctic Pollution 2002, som presenteres av norskbaserte Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP).

- Enkelte arktiske folkeslag er blant de mest utsatte i verden fordi giftstoffene samler seg opp i maten deres, mener AMAP-gruppen.

Kvikksølv, PCB og andre gifter som samler seg opp i næringskjeden fører blant annet til høyt blodtrykk hos nyfødte barn.

Isbjørn føder færre unger, og flere dør ved fødselen på grunn av giftene. Polarrev, sel, spekkhoggere, niser og fugler blir også utsatt for høye giftnivåer fra stoffer som skader nervesystem, utvikling og reproduksjon, heter det i den nye AMAP-rapporten.

Tvekjønna isbjørn

"Inuittene er blant de arktiske folkeslagene som er mest utsatt for miljøgiftene i Arktis."
"Inuittene er blant de arktiske folkeslagene som er mest utsatt for miljøgiftene i Arktis."

En studie fra 1997 oppdaget isbjørnhunner med både kvinnelige og mannlige kjønnsorganer på Svalbard. Noen forskere mener dette henger sammen med PCB og andre gifter. PCB, som kan forårsake kreft, er kjemiske sammensetninger som tidligere ble mye brukt i plast og elektrisk isolering. De er forbudt i store deler av den vestlige verden.

PCB ble forbudt i Norge i 1980, men i følge Miljøverndepartementet er det mye som tyder på at giften fremdeles er i bruk. I fjor kom den såkalte Stockholms-konvensjonen, en global avtale som forbyr bruken av PCB og 11 andre sterke miljøgifter som ble ratifisert av Norge i sommer.

Nye generasjon giftstoffer

- Nå ser vi en ny generasjon forurensende stoffer i Arktis: bromerte flammehemmere brukt i radioer, fjernsynsapparater og tekstiler for å redusere brannrisikoen. Vi er like ved et forbud mot disse stoffene i Europa, men bruken av dem er økende i Asia, sier Reiersen.

AMAP presenterte den første helhetlige rapporten om miljøstatus for det arktiske området i 1997, og satte søkelys på Arktis som “endestasjon” for langtransporterte miljøgifter. Den nye rapporten bekrefter i all hovedsak funnene fra 1997.

For noen områder, blant annet i Kvitsjøen, Karahavet og i østlige deler av Barentshavet, er det funnet en økning av PCB både i sjø- og landpattedyr. Nivåene er høye nok til å kunne påvirke immunsystem, reproduksjon og hjerneutvikling, heter det i rapporten.

Samler seg opp i fett

Giftene som truer mennesker og dyreliv i Arktis følger luft- og vannstrømmer helt fra Asia til de fjerne og sårbare områdene i Nord-Amerika, på Grønland og Svalbard. Arktis er fremdeles en av de reneste regionene i verden, men menneskene her, for eksempel inuittene på Grønland og i Kanada, er sårbare fordi de er avhengige av hvalspekk og selkjøtt.

Spekk er den viktigste næringskilden for både inuitter og isbjørn, fordi fettet inneholder mye energi, vitaminer og næringsstoffer. Problemet er at miljøgiftene samler seg opp her. Effektene av giftene merkes også lengre sør, som for eksempel på Færøyene.

Barn får høyt blodtrykk

- Nyfødte barn på Færøyene har fått høyt blodtrykk, og det forblir høyt i seks år. Dette er det eneste stedet hvor vi har studert dette, men det må være tilfelle også i mer nordlige områder, hvor konsentrasjonen av miljøgifter er like høy eller høyere, sier Lars-Otto Reiersen til Environmental News Network. Reiersen leder AMAP.

Den gode nyheten er at utslippene av noen tungmetaller - for eksempel sink og bly - er blitt redusert. Så langt er det også trygt å spise fisk, reinsdyr og planter i Lappland.

Mye kvikksølv

Forskerne bak rapporten er spesielt overrasket over mengden kvikksølv som har blitt transportert inn i det arktiske området, og mener det synes å være mye høyere enn man har trodd tidligere.

Utslippene av kvikksølv kommer blant annet fra kullbrenning og søppelbrenning, og er redusert i Europa og Nord-Amerika, men øker i Kina og i andre deler av Asia.

- I det lange løp er internasjonale konvensjoner og protokoller den eneste metoden for å redusere giftmengden i den tradisjonelle maten i Arktis, og dermed også i menneskene der. Men det kan ta mange år før nivåene går ned, så på kort sikt kan det være nødvendig med diettrådgivning, mener AMAP-gruppen.

Miljøvernminister Børge Brende påpeker at kilden til problemene finnes både globalt, og i regionene som grenser til Arktis. Brende mener det er viktig å få fortgang i arbeidet med å gjennomføre internasjonale avtaler, og å videreutvikle det regionale samarbeidet for å redusere tilførslene av miljøgifter fra ulike kilder i Barentsregionen.

Internasjonal organisasjon

Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) er en internasjonal organisasjon som ble etablert I 1991 for å iverksette komponenter fra Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS). Organisasjonen er nå en del av Arktisk råd, og har mellom annet som formål å skaffe informasjon om status for, og trusler mot det arktiske miljøet.

1. - 4. oktober arrangerte AMAP sitt andre internasjonale symposium om miljøforurensning i Arktis i Rovaniemi i Finland, hvor rapporten ble presentert.

Lenker:

AMAP: Arctic Monitoring and Assessment Programme
Rapporten: Arctic Pollution 2002
Miljøverndepartementet: Ny rapport viser svært alvorlig forurensningssituasjon i Arktis

Powered by Labrador CMS