Vedfyring kan være mindre skadelig enn antatt

Nye målemetoder som beregner hvor mye av svevestøvet i lufta som kommer fra vedfyring, tyder på at forurensningen fra vedovnene er mindre enn man har antatt, skriver Dagsavisen.

Forskerne har lenge antatt at utslipp fra vedfyring står for rundt 60 prosent, 580 tonn, av de drepende svevestøvutslippene i Oslo. Anslagene har vært basert på beregninger som tar utgangspunkt i hvor mye vi fyrer.

- Ved hjelp av et sporstoff som nesten bare finnes i ved, kan vi nå beregne hvor mye av støvet som kommer fra vedfyringen, sier forskningssjef Steinar Larssen ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Forskerne har gjort undersøkt filtre fra Sofienbergparken i fjor vinter med den nye målemetoden.

- Hvor mye vi har overestimert, vil vi foreløpig ikke gå ut med. Men beregningene har ligget et godt stykke over de nye resultatene, sier forskningssjef Larssen.

Men selv om vedfyring skulle vise seg å være mindre farlig enn man har trodd, er lufta like forurenset.

Ifølge forskrift om lokal luftkvalitet skal man innen 2005 ikke overgå grenseverdiene for svevestøv mer enn 35 dager i året. I Oslo er man langt unna dette kravet. Målestasjonen på Alnabru har overskredet grensene i 40 dager i år. På Manglerud har det vært for mye støv i 46 dager og på Løren i 44 dager

I løpet av få år vil er det også ventet at EU vil innføre nye og strengere grenseverdier for svevestøv, verdier som Norge også må følge på grunn av EØS-avtalen.

(NTB)

Powered by Labrador CMS