Miljø

Mengden av grunnstoffet selen i regnet som faller i Wales øker i takt med mengden planteplankton i Nord-Atlanteren, viser ny studie. 

Larven til voksmøllen ble lansert som en løsning på verdens plastproblem. Nå sår andre forskere tvil om resultatene.

Du utsettes ikke bare for den farlige miljøgiften PCB i hjemmet. Via klærne dine kan det også følge med når du er ute.

Når det regner på bilveiene, renner en suppe av veistøv og miljøgifter ned i grøfta. Men hva skjer med dyrelivet der?

Mange milliarder kroner blir hvert år brukt til offentlig subsidiering av den minst miljøvennlige måten å reise på.