Kald bakterie

Ellesmere Island i kanadisk Arktis har en liten innbygger som trives ved lave temperaturer.

Bakterien Planococcus halocryophilus Or1 kan leve helt ned til minus 25 grader. Det skal være ny kulderekord for bakterier.

Den lever i tynne lag av saltholdig vann nede i permafrosten.

Kuldetøffe bakterier kan fortelle oss om yttergrensene for liv, og gi kunnskap om mulighetene for levende organismer på Mars og andre kalde steder i solsystemet. (forskning.no/ar)