Dsjengis-khans palass funnet

Arkeologer har funnet Dsjengis-khans palass i det østlige Mongolia. De tror hans berømte grav ligger i nærheten og nå omsider kan bli funnet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dsjengis-khan (ca 1162-1227)

Het først Temüjin. Faren, nomadehøvdingen Jesügei-khan, døde da han var ni år, og den unge Temüjin levde som fredløs før han ble anerkjent som stammehøvding (khan). 

Han undertvang de andre mongolske stammene og omkringliggende tyrkerfolk, og ble i 1206 anerkjent som hersker over alle mongoler. Han fikk navnet Dsjenghis-khan, som betyr universell hersker.

Han innledet utstrakte erobringskriger, og Beijing falt 1215. I 1219 angrep han Turkestan og erobret og plyndret de gamle kultursentrene Bukhara og Samarkand.

Deretter herjet han i Iran og det nordvestlige India. I 1222 trengte mongolene gjennom Kaukasus og inn i Russland. Dsjengis-khan døde under felttoget ved den endelige erobring av tangut-riket i det nordvestlige Kina.

Som strateg og organisator er Dsjengis-khan blant historiens største. Han ga det veldige mongolske verdensrike en fast organisasjon med et effektivt embetsverk og en felles lov (Dsjasag).

I religiøse og politiske spørsmål kunne han være tolerant, men hans herjinger og terror i krig ble legendariske. Typisk var det å plyndre og rasere byene han erobret, og dessuten massakrere berfolkningen. Senere fant han ut at det kunne være mer å tjene på å la folk leve under mongolsk styre, og brukte terror mer kalkulert.

Mongolenes klansorganisering ble brukt for å splitte dem, og i 1368 drev kineserne mongolene ut av Beijing og opprettet sitt Mingdynasti.

Dsjengis-khans siste etterfølger, Timur Lenk (Tamerlan), kom til makten i Dsjagatai i 1369. Hans død i 1405 markerte slutten på den mongolske epoke.

Mongolene lever hovedsakelig i republikken Mongolia og den kinesiske autonome region Indre Mongolia. I dag teller de til sammen omkring åtte millioner mennesker.

Da mongolene var på høyden av sin makt, tror man de kan ha vært så få som 200 000. Men de var til gjengjeld blodtørstige nok. I følge Khubilai-khan selv ble trolig 18 millioner drept bare i erobringen av Nordkina 1226 - 1266.

Noen kilder hevder at det mongolske rike på høyden av sin makt var det største gjennom alle tider, og så stort som 36 milloner kvadratkilometer.

Kilde: Store Norske Leksikon, Wikipedia
 

Det har vært spekulert mye rundt Dsjengis-khans grav, og mange tror at det å finne den vil være like viktig som om man fant et av antikkens sju underverker.

- Dsjengis-khan erobret Eurasia og skapte et veldig rike. Det må ha vært mye gjensidig påvirkning mellom Øst og Vest på denne tiden, både kulturelt og i form av handel.

- Hvis vi finner graven, vil vi derfor kunne skrive en ny side i verdenshistorien, sier professor emeritus Shinpei Kato fra Kokugakuin University i Tokyo.

Dsjengis-khans Ordo

Det var et team av både japanske og mongolske forskere som fant ruinene de tror var Dsjengis-khans store Ordo, eller palass.

- Etter Dsjengis-khans død ble palasset trolig gjort om til et hellig mausoleum, sier Professor Noriyuki Shiraishi fra universitetet i Niigata.

Om dette stemmer, er Dsjengis-khans grav nær. I følge gamle tekster gikk nemlig hoffunksjonærer daglig fra mausoleet til graven for å utføre ritualer.

Rytterherskeren falt av hesten

Ruinene ble funnet i Avraga nærmere 250 kilometer øst for Ulan Bator. Området er omtrent 1 200 meter fra øst til vest, og omtrent 500 meter fra nord til syd.

Området passer beskrivelsen av Dsjengis-khans grav som man finner i en kinesisk tekst fra Tangdynastiet i 1232.

Ironisk nok døde rytteren Dsjengis-khan av et fall fra sin hest. Det skjedde trolig ved en bielv til den gule elv, Huangho (Huang He), i Kina. Derfra skal liket ha blitt fraktet til de mongolske sletter.

Dsjengis-khans myteomspunne grav

Dsjengis-khans grav er et av arkeologiens mysterier. I følge legenden ble enhver som møtte gravfølget på veien drept, og 40 jomfruer ble brent som et offer for hans ånd. Tjenere og soldater som bivånet begravelsen ble massakrert.

I følge en kinesisk tekst skal man ha begravd en kamelkalv foran graven, så kalvens mor kunne lede Dsjengis-khans famile rett vei når de skulle besøke den skjulte graven.

Hvis arkeologene finner graven, finner de trolig også graven til Dsjengis-khans sønnesønn Khubilai-khan. Khubilai-khan utvidet riket og ble Yuan-dynastiets første keiser i Kina. Det var til Khubilai-khans hoff Marco Polo kom på slutten av 1200-tallet.

I følge gamle tekster skal det til sammen være begravd 13 eller 14 krigere samme sted, inkludert Dsjengis-khan og Khubilai-khan.

Leting etter graven et følsomt tema

Dsjengis-khans grav er ikke bare et mysterium, den er også et svært følsomt tema. Mongolsk motstand stoppet japanske forskere i 1993 og en amerikanskstøttet ekspedisjon i 2002.

I følge mongolsk tradisjon kan det å krenke en grav nemlig tilintetgjøre den dødes sjel.

- Hvis vi finner graven vil vi gå til side og konsultere våre mongolske kolleger om hva vi skal gjøre, sier Kato.

- Utgravingene bør utføres av mongolene selv. Det er opp til mongolene å avgjøre hva som skal gjøres.

Lenker:

Dschingis Khans Palast entdeckt

Genghis Khan’s palace found on Mongolian steppe

Genghis Khan’s mausoleum discovered

Genghis Khan burial site just a steppe away?

Remains of Genghis Khan Palace Unearthed

Mongols before Chinggis Khan

Mongols

Genghis Khan

Powered by Labrador CMS