Colorbox
Colorbox

Mental trening har lite effekt i hverdagen

Hukommelsesoppgaver, språkoppgaver og logiske oppgaver kan være morsomme, men de øker ikke dine mentale krefter når du skal løse vanlige hverdagsoppgaver.

Rundt 3000 personer i alderen 65 år eller eldre har deltatt i en studie som har undersøkt effekten av kognitive treningsprogram.

Undersøkelsen fra John Hopkins University viser at de som driver med mental trening i form av slike oppgaver, ikke har så mye bruk for det i hverdagen.

Deltakerne klarte seg bedre i designede laboratorietester av hukommelse, verbale evner og logisk tenkning, sammenliknet med en kontrollgruppe.

Men når det kom til vanlige hverdagsoppgaver, fant forskerne kun en minimal effekt av at de hadde deltatt i mentale treningsprogrammer de siste ti årene. (videnskab.dk)