Dystre tall for sivile drepte i Irak

En analyse av sivile drepte i Irak i perioden 2003-2008 dokumenterer hvordan både selvsmordsbombere og bomber fra lufta har tatt livet av et stort antall sivile irakere. Folkeretten tillater ikke angrep på sivile.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet The New England Journal of Medicine. Sivile dødsfall som kan knyttes til anslag fra begge sider i den væpnede konflikten - både fra opprørere og fra den USA-ledede koalisjonen - er tatt med.

Dataene er hentet fra Iraq Body Count, som er en database som dokumenterer sivile dødsfall under konflikten i Irak. Iraq Body Count baserer seg på opplysninger i vestlige og arabiske media, samt rapporter fra sykehus og likhus.

Den internettbaserte databasen har vært kritisert fra ulike hold - for både å oppgi for høye og for lave tall på sivile tap etter invasjonen. Iraq Body Count er imidlertid en av de mest siterte og oppdaterte kildene for informasjon om sivile dødsfall relatert til konflikten i Irak.

Fem år

Genevekonvensjonen forbyr angrep mot sivile mål i krig.

Studien har tatt for seg sivile dødsfall fra mars 2003 da den USA-ledede invasjonen i mars startet, og fram til mars 2008. Mer enn 60 000 sivile drepte er omfattet av studien.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons

Dødsfall som følge av langvarige kamphandlinger av mer enn to dagers varighet er ikke tatt med. Det gjelder selve invasjonen og periodene med harde kamper i byen Fallujah.

Undersøkelsen er ikke uavhengig av Iraq Body Count. Flere av forfatterne er tilknyttet organisasjonen Conflict Causalties Monitor, som driver Iraq Body Count, eller databasen selv.

Store sivile tap

De dystre tallene for 725 selvmordsangrep fra opprørere eller sekteriske grupper viser at det gjennomsnittlige tallet var 12 døde sivile per hendelse. Like ille er statistikken for allierte luftangrep. I 253 luftangrep var det gjennomsnittlige antallet drepte sivile 9.

I luftangrep der var brukt kun bomber fra fly og ikke missiler var det i snitt 17 sivile drepte per hendelse.

- I de tilfellene der luftangrep i det hele tatt drepte sivile, drepte de mange sivile, fastslår forfatterne av studien.

Mens bomber fra lufta ikke er i stand til å skille mellom sivile og ikke-sivile mål, kan selvsmordbombere være det. Forfatterne slår fast at selvsmordsbombere som bevisst ser seg ut sivile ofre, gjør seg skyldig i krigsforbrytelser.

- Selvsmordsbombere i Irak er i hovedsak brukt strategisk av sekteriske grupper eller opprørsgrupper, der målene velges ut etter en tilsynelatende koordinert planlegging, slås det fast.

Systematiske henrettelser

I materialet er rene henrettelser av kidnappede eller fanger den viktigste dødsårsaken med 19 706 drepte. Henrettelser har vært brukt som et strategisk og systematisk virkemiddel mot sivile.

Skuddveksling med håndvåpen er registrert som årsak til ytterligere 20 prosent av dødsfallene.

I disse hendelsene var antall sivile drepte per hendelse langt lavere enn for selvmordsbombere og luftangrep, men antall hendelser var høyere.

Samlede tall for sivile drepte som følge av selvmordsangrep var hele 8 708 og for luftangrep 2 363. Luftangrep drepte et relativt høyere antall kvinner og barn enn andre typer hendelser.

Må kreve dokumentasjon

Forfatterne bak studien mener at tallene viser at bombing eller missilangrep fra fly eller helikopter i sivile områder ikke kan tillates, med mindre det kan bevises at sivile kan beskyttes.

De mener at alle krigførende parter burde ha rutiner for innsamling og dokumentasjon av data om sivile ofre ved militære operasjoner.

- Det vi har sett har overbevist oss om at det er svært viktig å dokumentere individuelle årsaker bak sivile dødsfall under væpnede konflikter, både for å unngå skade på sivile og for å overvåke om internasjonal lov og rett blir fulgt, heter det i artikkelen.

2 146 av de drepte var barn.

Over 91 000 drepte

Totalt oppgir Iraq Body Count over 91 000 sivile drepte i Irak fra den USA-ledede invasjonen startet og fram til idag. Databasen opererer med en usikkerhetsmargin i tallene og det laveste anslaget i forrige uke var 91 586.

Tallene blir oppdatert kontinuerlig. Usikkerheten er knyttet til sivil eller militær status på de drepte, det endelige dødstallet ved mange dødsfall samtidig og mulig dobbelt-telling av drepte. Foruten høye tall i dagene rundt invasjonen, var de månedlige sivile dødstallene størst i 2006 og 2007.

Deretter har trenden vært positiv. Iraq Body Count oppgir 275 sivile dødsfall i januar 2009 og 343 i februar.

Referanse:

Madelyn Hsiao-Rei Hicks, Hamit Dardagan, Gabriela Guerrero Serdán, Peter M. Bagnall, John A. Sloboda, Michael Spagat: “The Weapons That Kill Civilians - Deaths of Children and Noncombatants in Iraq, 2003–2008”, New England Journal of Medicine 16. april 2009.

Powered by Labrador CMS