Skilsmissejenter blir tidlig kjønnsmodne

Jenter som vokser opp uten sin biologiske far i hjemmet, blir tidligere kjønnsmodne.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Overalt i den vestlige verden blir jenter tidligere og tidligere kjønnsmodne.

Forskerne arbeider på høytrykk for å finne årsaken. Den primære mistanken retter seg mot hormonpåvirkende stoffer i omgivelsene våre, eller overvekt.

Men det er også en rekke undersøkelser som peker på andre årsaker.

En av de mest seiglivede teoriene er betydningen av menn.

Uten biologisk far i hjemmet

Tidligere forskning har vist at jenter som bor med en stefar, eller som kommer i hyppig kontakt med menn via morens skiftende kjærester, blir tidlig kjønnsmodne.

Nå viser ny forskning at også jenter som vokser opp uten sin biologiske far i hjemmet, kommer i puberteten før tiden.

– Jenter blir kjønnsmodne tidligere og tidligere. Hittil har forskningen fokusert på overvekt som forklaring, men det kan bare forklare en del av fenomenet.

– Forskningen vår viser at familiære og kontekstuelle faktorer spiller en rolle for når jenter kommer i puberteten, uavhengig av om de er overvektige eller ikke.

Det sier Julianna Deardorff fra Berkeley University.

Forskerne savner en forklaring

Det er tidligere påvist at en fraværende far gjør jenter kjønnsmodne tidligere.

Men tidligere undersøkelser bygger på at voksne kvinner skulle huske når de fikk menstruasjon.

I den nye undersøkelsen er 444 jenter i alderen 6-8 år blitt undersøkt årlig. Dermed er øyeblikket for kjønnsmodningen deres fastslått mer nøyaktig.

80 av jentene bodde uten faren sin. Disse jentene utviklet bryster tidligere enn andre jenter, men merkelig nok bare hvis familien hadde en høy inntekt.

De av jentene som var fargede, kom tidligere i puberteten enn andre jenter.

Forskerne aner ikke hvorfor en fraværende far skulle gjøre jenter kjønnsmodne.

Teori om feromoner

Heller ikke Danmarks ledende forsker på området, lege Lise Aksglæde, har noe forslag, selv om hun flere ganger er støtt på forskning som kommer til samme resultat.

Forskerne peker selv på at tidligere undersøkelser har vist at nærværet av en annen mann enn den biologiske faren fremmer puberteten.

Her går teorien på at det kan skyldes at de luftbårne feromonene som mannen sender ut påvirker jentas hormonelle utvikling.

I den nye undersøkelsen kunne det imidlertid ikke påvises noen sammenheng mellom nærværet av andre menn enn den biologiske faren og kjønnsmodningen.

Hva betyr sosial klasse?

Forskerne forstår heller ikke enda hvorfor en fraværende far bare påvirker jenter i høyere middelklasse.

– Kanskje skyldes det at lavinntektsfamilier er vant til å støtte seg til et nettverk av alternative omsorgsgivere.

– En mer kontroversiell teori er at enslige mødre med høy inntekt arbeider mer og er mer vekke fra hjemmet. Studier indikerer at en svak morsbinding modner jenter raskere, sier Deardorff.

En annen mulighet er at jenter fra høyere klasser blir utsatt for mer kunstig lys fra fjernsyn og datamaskiner enn andre. Kunstig lys har vist seg å påvirke dyrs kjønnsmodning.

– Undersøkelsen vår reiser flere spørsmål enn svar. Det er utvilsomt lettere å forstå at fedme påvirker kjønnsmodningen. Men dette resultatet viser oss at det kanskje ikke er så enkelt som det, sier Deardorff.

Andre undersøkelser har vist at adoptivbarn, som naturligvis ikke bor sammen med sin far, kommer raskere i puberteten enn andre.

Det er blant annet påvist av den danske legen Grete Teilmann, men i den studien var det umulig å undersøke om fraværet av den biologiske faren var årsak.

– Det ville være umulig for oss å undersøke siden alle adopterte barn bor uten sin biologiske far. Derfor er det ikke noen kontrollgruppe å måle resultatene mot, sier Teilmann.

___________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygård for forskning.no.

Referanse:

Father Absence, Body Mass Index, and Pubertal Timing in Girls: Differential Effects by Family Income and Ethnicity

Powered by Labrador CMS