Krangler om jenters bryster

Kommer unge jenter stadig tidligere i puberteten? Og kan overvekt og fedme knyttes til tidligere kjønnsmodning? Forskerne er uenige.

"En britisk undersøkelse viser at overvekt i de første ni månedene kan føre til tidlig pubertet. (Foto: iStockphoto)"
"En britisk undersøkelse viser at overvekt i de første ni månedene kan føre til tidlig pubertet. (Foto: iStockphoto)"

En dansk undersøkelse som viser at unge jenter kommer stadig tidligere i puberteten har fått mye oppmerksomhet. Hormonforstyrrende stoffer ble trukket fram som den potensielt store synderen.

Det utløste politisk aktivitet i Danmark, og krav om en forklaring. Studien har også vært omtalt i Norge.

En ny undersøkelse, hvor forskere sammenstiller over 100 store internasjonale forskningsprosjekter om tidlig pubertet gjennom et halvt århundre, retter også mistanken i andre retninger og tegner et bilde av dyp uenighet om årsaken. Eller årsakene.

Amerikansk undersøkelse

Fedme er blitt forbundet med tidlig pubertet i mange studier.

– Tidlig pubertet er en av mange konsekvenser ved fedme. Det er tydeligvis også andre faktorer som spiller inn. Men overvektige jenter ser ut til å bli kjønnsmodne tidlig.

Det konstaterer professor Emily Walvoord fra Indiana University School of Medicine, som står bak undersøkelsen «The timing of puberty: is it changing? Does it matter?»

Den vitenskapelige artikkelen trykkes i tidsskriftet Journal of Adolescent Health.

Konklusjonen om fedme bygger på en rekke tidligere undersøkelser.

Walvoord nevner spesifikt en britisk undersøkelse av 2 700 unge jenter, som viste at overvekt i de første ni månedene resulterte i tidlig pubertet.

Hun beskriver også den varige tendensen til tidlig pubertet som fortsatt kontroversiell.

Danske forskere kan kjenne etter

Den amerikanske forskeren framhever den danske undersøkelsen av jenters bryster som et særlig grundig bevis på at puberteten starter tidligere.

Lise Aksglæde, lege på det danske Rigshospitalet, står bak undersøkelsen, som viser at jenter nå utvikler bryster i niårsalderen, mens det først var i tiårsalderen i 1991.

– Det spesielle ved undersøkelsen vår er at vi kan være langt grundigere enn forskere i for eksempel USA kan, forklarer Aksglæde.

– Vi går inn og kjenner etter på jenters bryster for å konstatere om det er snakk om fedme eller brystvev. I USA kan ikke forskerne røre ved kroppen, sier Aksglæde.

Til gjengjeld avviser hun at undersøkelsen viser en umiddelbar sammenheng mellom fedme og tidlig pubertet.

Leter etter forklaring i hormonforstyrrelse

– Overvekt var en av de hypotesene vi hadde da vi begynte undersøkelsen. Det passer godt med den fedmeepidemien som har rast i samme periode, sier hun.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

– Men vi fant ingen sammenheng mellom BMI og tidlig pubertet. Jentene hadde den samme BMI-en i 2006 som de hadde i 1991. Men BMI sier ikke nødvendigvis noe om overvekt så det kan ikke utelukkes som årsak, sier Aksglæde.

Den danske legen heller mer til at forklaringen ligger i hormonforstyrrende stoffer, og det arbeider hun nå videre med å granske.

– Vi holder på å teste resultatene av en lang rekke hormonforstyrrende stoffer. Blodprøvene viser at det ikke er høyere nivåer av kvinnelig kjønnshormon hos jentene i dag. Men vi tror likevel forklaringen finnes i hormonforstyrrende stoffer i miljø og livsstil, selv om vi ikke har påvist det enda, sier Aksglæde.

Resultatet av Aksglædes undersøkelse tidligst klart om et år.

Menn kan skape tidlig kjønnsmodning

Mens hun og andre forskere ser på effekten av de mange stoffene som kan være hormonforstyrrende, viser tidligere forskning at andre forklaringer også må tas i betraktning.

Emily Walvoord peker på at forskere på starten av 1990-tallet introduserte teorien om at kronisk stress kunne spille inn.

Konflikt i familien eller et dårlig far-datter-forhold spilte tilsynelatende inn, viste undersøkelser på det tidspunktet.

Nyere studier støtter disse resultatene og bygger dem ut med nye konklusjoner.

For eksempel er det indikasjoner på at når at mor lever sammen med en annen mann enn den biologiske faren, kan det føre til tidlig kjønnsmodning. Det samme kan psykisk sykdom hos mor.

Ubehagelige konsekvenser

Blant konsekvensene ved tidlig pubertet er tidligere risikobetont atferd med seksuell aktivitet, røyking og fyll. Det er også påvist at det er økt risiko for depresjon og angst.

– Tidlig kjønnsmodne jenter er i stor fare for å utvikle psykiske traumer, konkluderer Walvoord.

___________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygård for forskning.no

Referanse og lenker

Artikkelen i tidsskriftet Journal of Adolescent Health The timing of puberty: is it changing? Does it matter?

Artikkelen i tidsskriftet Pediatrics Recent Decline in Age at Breast Development: The Copenhagen Puberty Study

Fakta fra Rigshospitalet om barn med for tidlig pubertetsutvikling

Powered by Labrador CMS