I mange land tvinges fortsatt venstrehendte til å skrive med høyrehånden. Bare 1 prosent i Kina er venstrehendte, mens etnisk kinesiske amerikanere skriver like ofte med venstre hånd som andre i USA. (Foto: Microstock)
I mange land tvinges fortsatt venstrehendte til å skrive med høyrehånden. Bare 1 prosent i Kina er venstrehendte, mens etnisk kinesiske amerikanere skriver like ofte med venstre hånd som andre i USA. (Foto: Microstock)

Hvorfor er ikke folk venstrehendte i Kina?

Fortsatt diskrimineres venstrehendte mange steder i verden.

Å være venstrehendt er en form for annerledeshet som knapt blir møtt med annet enn et skuldertrekk i Norge.

Slik var det ikke noen tiår tilbake. Og slik er det fortsatt ikke flere steder i verden.

En tiendedel

I Kina hevder myndighetene at under 1 prosent av landets innbyggere er venstrehendte. Hvordan kan det ha seg, når om lag 10 prosent av alle mennesker i resten av verden foretrekker å bruke venstrehånden?

I USA er etniske kinesere like ofte venstrehendte som andre amerikanere. Altså er det ikke noe i genene til kineserne som gjør at de sjeldnere blir venstrehendte.

Det handler heller ikke om det kinesiske skriftspråket. Skriver du fra høyre mot venstre, blir det jo en fordel å kunne skrive med venstrehånden.

Også Taiwan og Japan

En studie gjort i Taiwan i 2007 konkluderte med at 60 prosent av alle venstrehendte barn der var blitt tvunget til å bli høyrehendte.

Studien fant også at dette oftere var knyttet til at familien hadde lav utdannelse. Men å tvinge barn til å bli høyrehendte var langt fra uvanlig også blant høyt utdannede.

En studie av venstrehendte i Japan fant at svært få av dem fortsatt skriver med venstrehånden når de går på videregående skole. Flere jenter enn gutter byttet dominant hånd.

Ordet «venstre» betyr «feil»

Ordet venstre reflekterer på ulike språk vårt syn på mennesker som har latt venstrehånden få være dominerende.

Det tyske ordet «linkisch» betyr klosset. Det russiske ordet «levja» brukes også om folk du ikke kan stole på. Italienske «sinistra» betyr, i tillegg til venstre, også skadelig eller truende. Slår du opp på synonymer for ordet «venstre» i en ordbok på mandarin, finner du forslag som merkelig, feilaktig og ukorrekt. På norsk snakker vi om venstrehåndsarbeid.

Og slik fortsetter det på språk etter språk.

Venstrehendte må behandles

For ikke veldig mange år siden ble det også i Norge satt inn mye krefter på å tvinge venstrehendte til å skrive med høyrehånden.

I dag fortsetter bestrebelsene på å «behandle» venstrehendte ikke bare i Kina, men også i et land som India og i store deler av den islamske verden. En artikkel i forskningstidsskriftet Endeavour i 2013 konkluderte med at det blant to tredeler av verdens befolkning, fortsatt ikke er akseptert å være venstrehendt.

Mye kreativitet er i årenes løp lagt ned i forsøk på å få folk til å slutte å bruke venstrehånden mer enn høyrehånden.

Metodene spenner fra å binde fast barnets venstre hånd, til forsøk med tortur. I en artikkel i British Medical Journal i 1924 blir alt arbeidet med å omskolere venstrehendte rettferdiggjort med at de ellers risikerer å bli «tilbakesatt  i den mentale utviklingen og i noen tilfeller faktisk evneveike.»

Helt fram til de første årene etter annen verdenskrig mente eksperter på området at det å være venstrehendt kunne knyttes til utviklingsforstyrrelser og lærevansker. Desto tidligere man tok tak i problemet, desto bedre var det for barnet.

Referanser:

Howard I. Kushner: Why are there (almost) no left-handers in China?, Endeavour juni 2013. Sammendrag.

Meng mfl: The rate of handedness conversion and related factors in left-handed children. Laterality 12 (2), 2007. Sammendrag.

Sato mfl: Characteristics of Handedness in Japanese Adults: Influence of Left-handed Relatives and Forced Conversion. International Journal of Sport and Health Science 6, 2008. Sammendrag.

 

Powered by Labrador CMS