Homohjerner ligner motsatte kjønn

Homoseksuelle menn og heteroseksuelle kvinner har lik hjernestruktur - og det samme har homoseksuelle kvinner og heteroseksuelle menn, viser svensk forskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Tidligere har forskere vist at man kan finne forskjeller i hjerneprosessene til heteroseksuelle og homoseksuelle for enkelte kognitive oppgaver.

Men kan man også finne disse forskjellene i den fysiske hjerneoppbygningen? Det undret Ivanka Savic og Per Lindström ved Karolinska Institutet i Sverige.

De hjernescannet 90 mannlige og kvinnelige hetero- og homoseksuelle, for å måle størrelsen på høyre og venstre hjernehalvdel.

Resultatene viste at det finnes fysiske hjerneforskjeller mellom skeive og streite:

Høyre hjernehalvdel er litt større enn venstre hos heteroseksuelle menn og lesbiske kvinner.

Hos homoseksuelle menn og heteroseksuelle kvinner er det derimot ingen størrelsesforskjell mellom hjernehalvdelene.

Ulike hjernekoblinger

I tillegg til å måle hjernehalvdeler brukte Savic og Lindström også PET-scanning (positron emission tomography) til å undersøke hjernekoblingene i amygdala.

Dette er et miniorgan som er viktig for følelsesmessige stimuli og seksuallivet, som du kan lese litt mer om i denne artikkelen.

Det viste seg at streite menn og lesbiske kvinner hadde flest nervecellekoblinger i høyre del av amygdala, mens streite kvinner og homoseksuelle menn hadde flest koblinger i venstre del.

Disse forskjellene kunne ikke alene forklares ut fra lært respons, påpeker forskerne.

En mulig årsak til forskjellen i nervekoblinger er at amygdala hos streite menn og lesbiske er giret for en sterkere kamp- og fluktreaksjon.

Homoseksualitet for kvinnelig forplantning

Ut fra tradisjonell darwinistisk utviklingsteori har homoseksualitet vært vanskelig å forklare.

Man kunne forvente at homoseksualitet ville forsvinne etter en del generasjoner, siden det er dårligere muligheter for forplantning og videreføring av gener.

En fersk rapport fra tidsskriftet PLoS ONE konkluderer med at mannlig homoseksualitet er knyttet til kvinners forplantning i en populasjon.

Tidligere funn har vist at i homoseksuelle menns (men ikke lesbiske kvinners) slektstre, er kvinnene mer fruktbare enn gjennomsnittet i befolkningen forøvrig.

På bakgrunn av dette har en gruppe italienske forskere konkludert i forhold til den mest sannsynlige forklaringen for utbredelsen av mannlig homoseksualitet i folkegrupper.

De mener dette er et resultat av genetisk seleksjon, der ett kjønn holdes tilbake forplantningsmessig, så det andre kjønnet får et genetisk overtak.

Dette fenomenet, kalt “seksuelt antagonistisk seleksjon”, er tidligere funnet blant insekter, fugler og enkelte pattedyr, men aldri før hos mennesker.

Homoseksualitet kan i denne sammenhengen ses som et utviklingstrekk som pådriver kjønnsmessige fordeler, og favoriserer kvinnelig formering, mener forskerne.

Familieholdninger spiller liten rolle

Våre seksuelle preferanser er minimalt styrt av holdningene til familie og venner, viser en annen undersøkelse fra Karolinska Institutet.

Mer enn 7 600 svenske tvillinger av begge kjønn i alderen 20-47 år besvarte en spørreundersøkelse om helse, atferd og seksualitet.

Genetiske faktorer og våre livsopplevelser har sterkest innflytelse på hvorvidt seksuallivet blir homofilt eller heterofilt, konkluderer forskerne.

- Funnene tyder på at holdninger fra familie og samfunnet er mindre viktige for vår seksualatferd enn tidligere antatt, sier professor Niklas Långström i en pressemelding.

- Istedet er det genetiske faktorer og individers unike biologiske og sosiale miljø som spiller størst rolle.

Referanser:

Savic, P. Lindström: ET and MRI show differences in cerebral asymmetry and functional connectivity between homo- and heterosexual subjects; Proceedings of the National Academy of Sciences 16.6.2008.

C.A Camperio, P Cermelli og G Zanzotto: Sexually Antagonistic Selection in Human Male Homosexuality;PLoS ONE 3(6).

N Långström, Q Rahman, E Carlström og P Lichtenstein: Genetic and Environmental Effects on Same-sex Sexual Behaviour: A Population Study of Twins in Sweden; Archives of Sexual Behaviour 7. juni 2008.

Lenker:

Science: “Gay genes” may be good for women

ScienceDaily: Symmetry of Homosexual Brain Resembles That of Opposite Sex, Swedish Study Finds

EurekAlert/PLoS: Study shows male homosexuality can be explained through a specific model of Darwinian evolution

Karolinska Institutet: Hjärnstudier ger nya rön om homosexualitet

Karolinska Institutet: Samhällets inställning har liten betydelse för valet av sexpartner

Powered by Labrador CMS