Bare seks av ti har hørt om folkesykdommen kols

Bare seks av ti oppgir at de har hørt om folkesykdommen kols, viser en undersøkelse MMI har gjort for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Eksperter regner med at cirka ti prosent av befolkningen mellom 28 og 83 år lider av kols i ulike stadier, men bare 59 prosent i den ferske MMI-undersøkelsen har hørt om eller vet at kols betyr kronisk obstruktiv lungesykdom.

- Astma og kols har mange av de samme symptomene med pustevansker, hoste og slimdannelse. Derfor tror mange at de har astma, mens de i virkeligheten har kols, sier Amund Gulsvik, professor ved Universitetet i Bergen og spesialist på lungesykdommer.

Røyking hovedårsak

At røyking er hovedårsaken til kols, er ekspertene enig om. Men omfanget strides man om. Torsdag kom de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser en nedgang i antall røykere. På landsbasis røyker nå 29 prosent av befolkningen. I 2001 var tallet 30 prosent.

- Trenden er snudd. Vi får stadig færre røykere i Norge, sier helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) til NTB. Han sier at målsettingen er å redusere antall røykere blant ungdommen til det halve i løpet av fem år. For den voksne befolkningen vil han så fort som mulig ned mot 20 prosent. Tallene fra SSB var også hyggelig lesning for Høybråten i relasjon til kols.

- Det er en diagnose som stadig flere får, og den henger sammen med røykingen i befolkningen, sier Høybråten som understreker at denne lungesykdommen er prioritert i tiden framover.

Halvparten røykere

I undersøkelsen til MMI framgår det at knapt 35 prosent av Oslos befolkning har hørt om sykdommen kols. Oslo-borgerne er verst i klassen, mens tallene for Nord-Norge i denne målingen er 69 prosent.

Ifølge Gulsvik er 50 til 60 prosent av alle dem som får påvist kols røykere, mens 10 til 15 prosent er yrkesbetinget. Anleggsarbeidere, tunnelarbeidere og sveisere er mest utsatt.

- Ellers er det ikke store forskjeller mellom by og land, selv om en skulle tro at luftforurensningen her spilte inn, sier Gulsvik som også sier at risikoen for å få kols er to til tre ganger høyere i familier der det fra før er påvist kols.

Ikke reversibel

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke opererer med andre tall enn Gulsvik. Fra organisasjonens side mener man røyking er årsaken til at ni av ti utvikler kols.

Ifølge ekspertene har mellom 300 000 til 400 000 nordmenn den varige betennelsessykdommen i luftveiene, som i motsetning til astma ikke kan reverseres. Har først kols satt seg fast og ødelagt lungevevet, er det ingen kur som kan reparere skaden.

To-tre milliarder

- Det er plager som kan redusere livskvaliteten betydelig, sier Gulsvik.

Tung pust, tretthet og “røykhoste”, er de vanligste symptomene blant pasienter med sykdommen kols.

- De direkte og indirekte kostnadene som kols påfører samfunnet ligger et sted mellom to og tre milliarder per år. Innen 2020 vil denne prislappen være på 16 milliarder, sier allmennpraktiker Svein Høegh Henrichsen til NTB.

Powered by Labrador CMS