Allergimysteriet løst?

Antallet mennesker med allergiske sykdommer har eksplodert siden sekstitallet. Men hvorfor? Noen forskere tror forklaringa kan finnes i krokene og slyngene av våre egne, dunkle tarmer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Både allergier og astma har én ting til felles. De er forårsaket av et immunsystem i uballanse. Men hva vippet det av pinnen?

Vitenskapen har undersøkt alt fra forurensning til manglende barnesykdommer, men nå begynner mange forskere å helle mot en oppsiktsvekkende forklaring:

Noe i moderne livsstil endrer ballansen av bakterier i magen, og nettopp dette slår selve immunsystemet ut av likevekt.

Nå gjelder det bare å finne dette “noe”.

Allergi - en overklassesykdom

Allergi er en besynderlig sykdom. Da den først ble kjent på 1800-tallet, rammet den konsekvent i overklassehjem, i stedet for hos fattigfolket hvor sykdommer flest herjet verst.

Og mens mange andre lidelser bleknet under stadig bedre medisiner og økende hygiene, vant allergien i stedet styrke ettersom årene gikk. Rundt 1960-tallet tok det av for alvor, og siden den gangen har tallene satt kurs for stjernene.

I hvert fall i industriland med markedsøkonomi. Det besynderlige med sykdommen er nemlig at den først og fremst rammer folk i vesten. Hos den fattige befolkningen i mindre velstående nasjoner er både allergi og astma fremdeles nærmets ukjent.

Alt dette peker mot at sykdommene skyldes miljøfaktorer i dagens vestlige verden. Men hvilke?

Et rent problem

Det virker kanskje opplagt at eksos, husholdningskjemikalier og miljøgifter har skylda. Men forskningen peker standhaftig i helt andre retninger.

I 1979 la barnelegen John Gerrard frem en temmelig utradisjonell idé. Den gikk ut på at det slett ikke var den moderne skitten som var problemet, men derimot den moderne renheten.

- Hygienehypotesen sa at allergiske sykdommer var prisen man måtte betale for å oppnå lavere forekomst av infeksjoner. Men ideen var så kontroversiell at den ikke fikk internasjonalt gjennomslag før mot 1990-tallet, sier professor Bengt Björkstén fra Karolinska Institutet i Stockholm.

Da kom nemlig en serie undersøkelser som viste at barn med mange søsken hadde mindre risiko for å utvikle allergi enn enebarn. Infeksjoner er mer vanlig i store familier, og resultatene kunne unektelig peke i retning av at smitte beskyttet mot allergi.

Ned med hygiene?

Andre undersøkelser tydet på at barn som vokste opp landet og hadde tidlig kontakt med husdyr også så ut til å være beskyttet. Men betyr dette at skitt, infeksjoner og dårlig hygiene må til for å holde allergien i sjakk?

Björkstén tror ikke det.

- Mange av studiene kan nok ha vært feiltolket, og senere undersøkelser har vist at tidlige luftveisinfeksjoner tvert imot øker risikoen for astma senere i livet.

Ideen om bakterienes rolle er imidlertid ingen dum idé. Björkstén tror bare vi må lete blant mikroorganismene vi ikke blir syke av. Og det har han vitenskapelige grunner for å mene.

En fordums flora

I én undersøkelse sammenlignet forskerne antallet allergikere blant befolkningen i Sundsvall i Sverige og Konin i Polen.

- Da viste det seg at det var mange flere allergiske svensker, selv om Konin nesten har like mye forurensning som halve Sverige til sammen, sier Björkstén.

Senere ble disse resultatene bekreftet i Estland, av en forskergruppe som Björkstén ledet. Og da forskerne tok en nærmere kikk på tarmfloraen til svenske og estiske spedbarn, snublet de over en besynderlig sammenheng:

Det så ut til å være klare forskjeller i sammensetningen av bakterier i tarmen hos estiske og svenske spedbarn.

Bakteriefloraen til de estiske barna lignet faktisk til forveksling på normaltilstanden i svenske tarmer på 1960-tallet. Og dette stemte overens med livsstilen i Estland. I årene etter Sovjetunionens fall levde estlenderne omtrent slik svenskene gjorde, for 30 - 40 år siden.

Dermed kan det altså se ut til at den moderne vestlige livsstilen har forandret tarmfloraen, og at nettopp denne forskjellen kan være noe av årsaken til allergi.

Modent immunforsvar

I løpet av de siste årene har flere studier bekreftet at det er forskjeller i tarmfloraen til barn med allergiske plager og barn uten, og at disse forskjellene er synlige helt fra spedbarnsstadiet.

Forskerne tror at mylderet av bakterier i tarmen er viktig når kroppen skal bygge opp sitt eget immunsystem.

- Når barnet fødes har det et umodent immunsystem som i stor grad reagerer med en såkalt Th2-respons. Denne typen forsvar ser man også hos allergikere, forteller Björkstén.

- Men i løpet av de første leveårene modnes immunsystemet, og de fleste utvikler en toleranse overfor ufarlige stoffer i omgivelsene. Men hos barn som senere blir allergiske forblir forsvaret følsomt.

Det er også arvelige faktorer inne i bildet, men forskerne tror at tarmbakteriene er med på å stimulere til en normal modningsprosess. Studier har for eksempel vist at bakteriefrie mus har en dårligere evne til å utvikle toleranse overfor vanlige matvarer.

Mot nye løsninger

Dermed kan det altså se ut til at tilstanden i tarmen i de første leveårene kan ha stor betydning for hvorvidt folk utvikler allergiske sykdommer senere i livet. Men ingen er helt sikre.

I årene framover trengs det massevis av forskning for å finne ut om tarmfloraen virkelig spiller en betydningsfull rolle i utviklinga av allergi. Og i så fall, nøyaktig hvilke bakterier som er viktige.

For finner vi ut det, kan vi begynne å lete etter metoder for å forebygge allergiske plager hos generasjonene som skal komme.

Powered by Labrador CMS